Stilling ledig: Øyesykepleier, 20%, 1-årig prosjekt, Oslo

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 18 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 ansatte. Det antas at mer enn 320 000 personer lever med synshemming i Norge.

Ved vårt hovedkontoret i Oslo, søker vi nå etter:

Øyesykepleier 20% - 1-årig prosjektstilling

Norges Blindeforbund skal bidra til at færrest mulig blir rammet av synstap. For å kunne tilby en lavterskel informasjonstjeneste, har Blindeforbundets forskingsfond tildelt midler til en 20 % øyesykepleierstilling. Øyesykepleieren skal være tilgjengelig på telefon én dag i uken så personer kan ringe inn og stille spørsmål om for eksempel symptomer eller øyeplager, og få faglig begrunnede råd og anbefalinger av øyesykepleieren. Det innebærer at både personer med spørsmål på egne vegne, pårørende og andre kan ringe inn for å få råd og veiledning.

Stillingen vil være knyttet til flere fagavdelinger i Blindeforbundet, og ha base i medlemssenteret.

En dame med PC foran seg, snakker i telefon. Hun er kledd som en helsearbeider.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Svare på telefonhenvendelser fra publikum om øyehelserelaterte spørsmål.
 • Anbefale eventuell videre kontakt med helsevesenet der det er påkrevet.
 • Gi informasjon om og henvise til Blindeforbundets tilbud for de som kan ha nytte av det.
 • Samarbeide med ulike fagavdelinger i Blindeforbundet.
 • Føre «logg» og rapportere om trafikk og resultater underveis.
 • Bidra med artikler til nett/blader og sosiale medier.
 • Evaluere og skrive rapport når prosjektperioden er over.

Vi søker deg som har:

 • Norsk godkjent autorisasjon som sykepleier med videreutdanning som øyesykepleier
 • Erfaring med pasientkontakt og er komfortabel med ulike tekniske løsninger
 • Veiledningskompetanse
 • Pensjonerte øyesykepleiere er velkomne til å søke
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, ltr. 41 - 47 (kr. 446.700,- - kr 479.700,-) per år i 100% stilling)
 • Pensjon- og personalforsikring

Dersom du har spørsmål rundt stillingen, ta kontakt med kommunikasjonssjef Mia Jacobsen på tlf. 23 21 50 45/958 74 292.

Søknad og CV sendes innen 30. juni på epost til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med på et evt. intervju.