Stilling ledig: Prosjektleder, kommunikasjonsavdelingen, 3-årig

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og et bo- og mestringssenter. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Til hovedkontoret i Oslo søker vi til et 3-årig engasjement:

Driftig og målbevisst prosjektleder kommunikasjonsavdelingen

Blindeforbundet vil bli mer synlig og mer forbundet med svaksynthet. Vi er på jakt etter en kollega som kan bidra til målet:
«Folk skal vite at Blindeforbundet er for alle som ser dårlig».
Prosjektet kaller vi Offensiv 2025, og det er tilknyttet kommunikasjonsavdelingen, men involverer hele organisasjonen.

Arbeidsoppgaver   

 • Planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter i prosjektet Offensiv 2025. Aktiviteter er blant annet nyhetsbrev og seminarer rettet mot svaksynte med ulike øyesykdommer, etablering av Synstelefon/chat, etablering av avtale med øyelege
 • Igangsette og lede ulike kampanjer med svaksyntfokus
 • Bidra i mediearbeid, både i egne og eksterne kanaler
 • Samarbeide med ulike fagavdelinger og organisasjonsledd i Norges Blindeforbund og personer i målgruppen
 • Måle og dokumentere resultater og måloppnåelse
 • Andre relevante kommunikasjonsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdanning
 • Prosjektledererfaring og/eller dokumenterte resultater fra strategisk kommunikasjon vektlegges
 • Erfaring fra mediearbeid, både innholdsproduksjon og medieinnsalg
 • Ha god formidlingsevne
 • Gjerne erfaring fra fotografering/filming, redigering og lydproduksjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • Kunnskap om effektmåling og analyse av aktiviteter

Personlige egenskaper

 • Driftig og målbevisst
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Ansvarsfull og selvgående
 • Motiverende, involverende og engasjert
 • Svært gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Nybrottsarbeid i et faglig godt arbeidsmiljø med inkluderende, trivelige kolleger i en passe stor kommunikasjonsavdeling. Stillingen lyses ut som et treårig engasjement, med muligheter for forlengelse ved viderefinansiering. Du blir sentral bidragsyter i et viktig og inspirerende samfunnsoppdrag overfor synshemmede. Stillingen rapporter til kommunikasjonssjef.

 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds, ltr 55 som utgjør kr 525.700,- i 100% stilling per år.
 • Pensjons- og personalforsikringer

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt kommunikasjonssjef Mia Jacobsen på tlf. 958 74 292 eller 23 21 50 45 eller på e-post mia.jacobsen@blindeforbundet.no

Søknad og CV sendes innen 5. juli på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.