Stilling ledig: Rådgiver interessepolitisk avdeling, Oslo

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentre, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.  

Til vårt hovedkontor i Oslo, søker vi etter:

Rådgiver interessepolitisk avdeling

Vedkommende skal drive interessepolitisk påvirkning og gi råd i tilgjengelighetsspørsmål, med særlig vekt på ikt-området.

Stillingen vil også gi opplæring og oppfølging av grupper i Blindeforbundet som jobber innenfor disse områdene og ha fokus på standardiseringsarbeid. Gjennom tett oppfølging av politiske myndigheter og andre samfunnsutviklere, er målet å sikre synshemmede et mer tilrettelagt samfunn. Blindeforbundets formål er "samfunnsmessig likestilling for svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede" og denne stillingen er viktig i arbeidet for å nå dette overordnede målet.

Stillingen rapporterer til Seksjonsleder, Informasjon/samfunnskontakt

Vi ønsker at du har:

  • Bred interessepolitisk erfaring bl.a. fra påvirkning av regjering og storting,
  • Omfattende interessepolitisk nettverk
  • Relevant utdanning
  • Stort pågangsmot og evne til å stå på til målet er nådd
  • Gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Bred organisasjonserfaring  

Vi kan tilby:

  • Utfordrende oppgaver i et kreativt og optimistisk miljø
  • Mulighet til å være med å endre samfunnet i positiv retning
  • Lønn etter avtale.
  • Pensjon- og personalforsikring

For nærmere informasjon vennligst kontakt seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt Sverre Fuglerud på telefon 990 03 662.

Søknad og CV sendes innen 27. april på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, Pb. 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.