Stilling ledig: Rådgiver internasjonal avd. 3-årig prosjektstilling

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca. 300 faste ansatte.

Prosjektstilling, rådgiver internasjonal avdeling i Oslo

(Prosjektstilling/engasjement fra ca.1 januar 2020 frem til 31. desember 2022)

Internasjonal avdeling ved vårt hovedkontor i Sporveisgata 10 i Oslo, har ledig 100% prosjektstilling som rådgiver. Avdelingens hovedoppgaver er å drive bistandsarbeid for blinde og svaksynte i land i Afrika og Asia.

Norges Blindeforbund har i dag 18 prosjekter i ulike land i Afrika og Asia. En viktig oppgave er å styrke eksisterende organisasjoner av blinde og svaksynte. Prosjektene jobber med tema som rehabilitering, utdanning og læring, rettighetsarbeid og påvirkning, og øyehelse.

Prosjektstillingen som rådgiver er direkte underlagt utenlandssjefen for Norges Blindeforbunds internasjonale arbeid.

Blant arbeidsoppgavene kan nevnes:

 • Ha ansvar for Norges blindeforbunds prosjekt «Together for inclusion (TOFI)-Mosambik».
 • Ha direkte ansvar for ett eller flere av Blindeforbundets eksisterende prosjekter som implementeres av vår samarbeidspartnere i Mosambik. Sørge for god planlegging, rapportering og generell oppfølging av prosjektene.
 • Delta i planarbeid og utvikling i avdelingen.
 • Reisevirksomhet må påberegnes.
 • Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om resultatrammeverk, Norad søknader og rapportering til Norad og Norads RAM-verktøy er en stor fordel.
 • Meget gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper er nødvendig.
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i portugisisk er nødvendig.
 • Relevant høyere utdanning.
 • Det er ønskelig med bistandserfaring.
 • Organisasjonskunnskap.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Vilje til å ta initiativ.
 • Evne til å arbeide selvstendig.

Vi kan tilby:

 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, lønnsstige 47-53 (kr 479.700 – 515.700 i 100% stilling)
 • Overtidskompensasjon (f.t. kr 31.735,- pluss 7 ekstra fridager per år).
 • Pensjons- og forsikringsordninger ifølge gjeldende regler.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt utenlandssjef Terje Iversen på e-post terje.iversen@blindeforbundet.no eller på tlf. 23 21 50 90 eller rådgiver Geir Finstad på e-post geir.finstad@blindeforbundet.no

Søknad og CV og sendes innen 22. november 2019 på e-post til personal@blindeforbundet.no
Søknadene vil bli behandlet fortløpende og aktuelle kandidater kan bli invitert til intervju før søknadsfristen går ut.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.