Stilling ledig: Renholder, 50%, Evenes

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

130 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Til Evenes Syn- og mestringssenter i Bogen i Ofoten søker vi etter:

Renholder u/fagbrev, 50%

Arbeidsoppgavene:

  • Sørge for renhold av alle bo- og felles-arealer.                                                           
  • Ansvar for vask av kluter og hjelpemidler, sende og motta tøy til vaskeri og gjennomføre vask av tøy internt.                                                                                 
  • Ha oversikt over og melde behov for bestilling av renholdsprodukter og papir som  tørke- og toalettpapir.

Vi ønsker at søkere har følgende bakgrunn:

  • Min. 3 årig videregående skole.
  • Erfaring fra lignende arbeid.

Personlig egnethet vil legges til grunn for utvelgelsen.

Vi tilbyr:

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø
  • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, ltr. 25 - 31 (kr 362.000,- til 384.000,-) per år i 100 % stilling
  • Pensjons- og personalforsikring

For nærmere informasjon vennligst kontakt kjøkkensjef Svein Nikolaisen på tlf. 76 98 48 29 eller undervisningskonsulent Ida Ottem på tlf 76 98 48 32.

Søknad og CV sendes innen 20. juni på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, Pb. 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.