Stilling ledig: Synspedagog (optiker), Solvik

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Solvik Syn- og mestringssenter på Askøy søker etter:

Synspedagog (optiker)

Vi søker synspedagog (optiker) for bistand ved senterets rehabiliteringskurs for våre voksne og eldre brukere. Dette er en oppdragsbasert og timelønnet stilling, som representerer ca. 10 – 15 % på årsbasis..  

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Utrede kursdeltakernes synsfunksjon
 • Kartlegge behovet for synshjelpemidler.
 • Utprøving og opplæring i bruken av hjelpemidler for svaksynte
 • Synstrening
 • Utarbeiding av rapporter og søknader etter hvert kurs
 • Være en bidragsyter i senterets faglige miljø - Delta på 10-12 rehabiliteringskurs årlig, 2 - 3 dager pr. kurs.

Kvalifikasjoner:

 • Vi trenger en synspedagog (optiker) med kompetanse innen fagfeltet, særlig innenfor området tilpasning av hjelpemidler, veiledning og synstrening.

Personlige egenskaper:

 • Pålitelig, lojal og utadvendt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tar ansvar og følger opp at oppgaver blir gjennomført
 • Engasjert og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide strukturert og med nøyaktighet
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid og -sted

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ.
 • Gode pensjon- og personalforsikring

For ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med daglig leder personal og undervisning Arne Nekkøy på telefon 56 15 77 73 eller per e-post arne.nekkøy@blindeforbundet.no

Søknad og CV sendes innen 1. mars på mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund, postboks 5900 Majorstua, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.