Utvikler nettløsning og mikrotjenester, IT-avd Oslo

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca. 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, et bo- og mestringssenter, førerhundskole og punktskrifttrykkeri. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Blindeforbundet utvikler og vedlikeholder egne nettsider, samt lager mikrotjenester for bruk av seende, og ikke seende ansatte. Vi ønsker nå å styrke utvikling med en person som brenner for universell utforming, og søker nå etter en 100% stilling for snarlig tiltredelse på hovedkontoret i Sporveisgata i Oslo. 

For Blindeforbundet er det særdeles viktig at de dataløsningene som utvikles er universelt utformet slik at alle ansatte kan bruke dem. Det er en fordel om du har erfaring fra dette.

Erfaring, utdanning, kunnskap og ferdigheter:

 • Høyskolen innen informasjonsteknologi/datateknologi – meget relevant yrkeserfaring kan oppveie for manglende utdannelse
 • Meget gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper er nødvendig

Vi ser etter deg med ferdigheter innen noe av dette:

 • Html og Css
 • Javascript og NPM
 • React, Vue eller lignende
 • UX/Design
 • Python
 • Git
 • Universell utforming (UU)

Stjerne i boka for følgende:

 • Erfaring med utvikling av mikrotjenester (eks med Python og Flask)
 • Rest API (både bruk og utvikling)
 • Linux/FreeBSD-kompetanse (ssh, sette kode i drift m.m.)
 • Plone CMS
 • Du er allerede UU-ekspert!

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, 540 700 per år i 100 % stilling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode arbeidstidsordninger.

For nærmere informasjon vennligst kontakt IT-sjef Terje S. Mork, tlf. +21 97 70 71.

Søknad og CV sendes innen 10. februar på e-post til: personal@blindeforbundet.no

Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.