Sykepleier, Hønen gård

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syns- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Hønen Gård bo- og mestringssenter i Hønefoss er Norges eneste heldøgns tilrettelagte bo- og mestringssenter for blinde og svaksynte under Norges blindeforbund. Her bor det for tiden 17 fantastiske mennesker i alderen 20-75 år med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Det er ansatt 23 dyktige assistenter, helsefagarbeidere og vernepleiere.

Hønen Gård søker etter:

Sykepleier, 100% stilling (dagvakter, samt 3. hver helg)

Viktigste oppgaver:

 • Ta ansvar for å utføre nødvendige sykepleietiltak
 • Veilede, kurse og undervise beboere, ansatte, studenter, pårørende
 • Samarbeide med andre faggrupper
 • Delta på ansvarsgruppemøter
 • Medikamenthåndtering
 • Fokus på miljøarbeid
 • Sikre dokumentasjon i henhold til lovverk og interne retningslinjer
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra til faglig utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Norsk godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Gjerne med erfaring fra psykiatri og miljøarbeid
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, stabil, løsningsorientert og åpen for nye oppgaver
 • Høy grad av initiativ og gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn i.h.t. Norges Blindeforbunds lønnsregulativ
 • Flotte inne- og uteområder
 • Stor innflytelse på tilrettelegging av arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere informasjon vennligst kontakt daglig leder Kari Pedersen Gram på tlf. 32 18 13 70 eller stedfortreder Hege Lund Johansen på tlf. 32 18 13 74.

Søknad og CV sendes innen 31. august på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.