Vikarer og tilkalling kurs- og aktivitetskoordinator, kokk, resepsjon, kjøkken og renhold på Hurdal

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

130 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Hurdal syn- og mestringssenter søker etter vikarer og tilkallingspersonell

Senteret er et rehabiliteringssenter som tilbyr kurs og opplæring for blinde og svaksynte og deres familie.

Vi søker etter:  

  • 50% vikar-stilling som kurs- og aktivitetskoordinator.  
  • 40% vikar-stilling som kokk (turnus), i tillegg til små vikar-stillinger som kjøkkenassistenter (i hovedsak helgearbeid etter turnus).  
  • Vi søker også tilkallingshjelp i resepsjon, på kjøkken og renhold (turnus). Vi legger vekt på god samarbeidsevne og gode sosiale ferdigheter.

 

Lønn i.h.t. Norges Blindeforbunds lønnsregulativ. Formell kompetanse kan erstattes med erfaring.

Søknadsfrist: snarest. Tiltredelse vil være så snart som mulig. 

Ta kontakt med anita.solheim@blindeforbundet.no  eller kari.britt.ruud@blindeforbundet.no eller per telefon 63 98 80 00.