Budsjettforlik på Stortinget, stor glede i Blindeforbundet

TT-ordningen for brukere med store behov blir likevel ikke lagt ned slik regjeringen foreslo. I stedet dobles nå bevilgningen.

Nyhetssak fra 23. november 2015

Bilde av løve foran Stortinget, og innfelt portrettbilde av transportpolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan. Foto: stortinget.no

– En styrket og forbedret TT-ordning vil bety mye for alle som er avhengig av denne transporttjenesten. KrF kunne ikke akseptere å legge ned denne ordningen, sier transportpolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Transporttjenesten (TT) er ment for dem som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. For synshemmede og andre med sansenedsettelse er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. Dagens ordning fungerer ikke godt nok for alle.

-Det er store variasjoner fylkene imellom, og mange opplever ordningen mangelfull. KrF vil opprette en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov, og derfor foreslo vi i vårt alternative budsjett å bevilge midler til dette, sier Hans Fredrik Grøvan. I dag er han svært glad for gjennomslag i budsjettforhandlingene på Stortinget.

Regjeringen ville stanse og nulle ut de tre prøveprosjektene som har vært i gang i tre fylker. Prøveprosjektene skulle legge grunnlaget for en ny og bedre TT-ordning på nasjonalt nivå.

– Når KrF nå har fått gjennomslag for å doble bevilgningen, så gir dette et godt grunnlag for å utvikle, utvide og forbedre ordningen fremover, sier Grøvan.

Hør intervju med Sverre Fuglerud på Radio Z.