Budsjettforlik på Stortinget, stor glede i Blindeforbundet

TT-ordningen for brukere med store behov blir likevel ikke lagt ned slik regjeringen foreslo. I stedet dobles nå bevilgningen.

Nyhetssak fra 23. november 2015

Bilde av løve foran Stortinget, og innfelt portrettbilde av transportpolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan. Foto: stortinget.no

– En styrket og forbedret TT-ordning vil bety mye for alle som er avhengig av denne transporttjenesten. KrF kunne ikke akseptere å legge ned denne ordningen, sier transportpolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Transporttjenesten (TT) er ment for dem som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. For synshemmede og andre med sansenedsettelse er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. Dagens ordning fungerer ikke godt nok for alle.

-Det er store variasjoner fylkene imellom, og mange opplever ordningen mangelfull. KrF vil opprette en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov, og derfor foreslo vi i vårt alternative budsjett å bevilge midler til dette, sier Hans Fredrik Grøvan. I dag er han svært glad for gjennomslag i budsjettforhandlingene på Stortinget.

Regjeringen ville stanse og nulle ut de tre prøveprosjektene som har vært i gang i tre fylker. Prøveprosjektene skulle legge grunnlaget for en ny og bedre TT-ordning på nasjonalt nivå.

– Når KrF nå har fått gjennomslag for å doble bevilgningen, så gir dette et godt grunnlag for å utvikle, utvide og forbedre ordningen fremover, sier Grøvan.

Hør intervju med Sverre Fuglerud på Radio Z. FEIL! (fant ikke lydfil)

Stor lettelse

- I dag er vi veldig glade og lettet sier leder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen.
- Det var mange som var i ferd med å få en langt dårligere ordning fra nyttår, men nå blir tilbudet opprettholdt.
Særlig i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag er gleden stor nå. Dette er også et skritt på veien mot en nasjonal ordning som gjør at vi nå har et stort håp om at det snart vil være et godt tilbud over hele landet, avslutter Hagen.