Funn i revidert nasjonalbudsjett 2020

Tirsdag la regjeringen fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Her er det vi har funnet som kan være av interesse for oss.

Nyhetssak fra 12. mai 2020

Seksjonsleder for samfunnskontakt, Sverre Fuglerud, sier at årets reviderte budsjett er svært uvanlig. Foto: Tom Egil Jensen

Pengepotten for aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år er i 2020 på 52 millioner kroner, men ble brukt opp allerede i mars. Regjeringen har i revidert statsbudsjett foreslått en tilleggsbevilgning på 48 millioner kroner. Denne økningen betyr at man igjen kan søke om aktivitetshjelpemidler for 2020. De som har fått avslag kan dermed også søke om midler på nytt.

Videre vil regjeringen øke bostøtten med 50 millioner kroner. En del vil få forlenget ordningen med arbeidsavklaringspenger, opptil seks måneder. Dette vil være for de som har nådd maksimaltiden for denne ordningen.

Både Kommunaldepartementet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet gir i revidert nasjonalbudsjett koronastøtte til ideell sektor. Dette er blant annet til rehabiliteringsvirksomhet.

Støtten til barnebriller er foreslått kuttet med 160 millioner kroner fra budsjettet for 2019. Dette er 40 millioner kroner mer enn kuttet som det ble lagt opp til i statsbudsjettet 2020.

Seksjonsleder for samfunnskontakt, Sverre Fuglerud, sier at årets reviderte budsjett er svært uvanlig, siden det denne gangen er lagt til mange friske kroner.

–Det er flere områder som er positive, men det vil ta litt tid før vi får full oversikt over konsekvensene av forslagene. Vi hadde håpet at det i forslaget skulle ligge penger til et tilbud om psykisk helsevern for synshemmede ved Gaustad sykehus. Her håper vi at det kan komme 2,5 millioner til dette tilbudet i forhandlingen regjeringen skal gjennomføre med Frp. I kveld har et stortingsflertall vedtatt at et slik tilbud skal opprettes i behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan.