Gratulerer med Verdens synsdag 2016!

Idag, 13. oktober er det Verdens synsdag. Dagen er internasjonal og markeres ved å sette fokus på syn og øyehelse. Det er arrangementer på forskjellige steder i landet. I Oslo har vi i år valgt å konsentrere oss om temaet hjernerelaterte synsvansker, og i Skien kan du blant få mer informasjon om grønn stær.

Nyhetssak fra 13. oktober 2016

Bilde av Litteraturhuset i Oslo. Der vil andre del av markeringen av Verdens synsdag i Oslo finne sted fra klokken 14:00

Vestlandet:

Hvis alt går etter planen, vil det i Hordaland sendes en radiosak mellom 7 og 8 på NRK Hordaland, og på Vestlandsrevyen kl 18.45. Det er også mulig det vil komme en radiosak på ettermiddagen.

Pasienter, leger og sykepleiere ved Øyeavdelingen Haukeland er intervjuet, og de oppfordrer alle til å være oppmerksomme og sjekke synet sitt. Fokuset vil være om det nye AMD-forløpet (aldersrekatert makula degenerasjon) på øyeavdelingen, som har blitt jobbet fram sammen med brukermedvirkerne våre.

De har de jobbet systematisk med oppgavedeling i nesten et år. Nå har de skolert øyesykepleierne i injiseringsteknikk og har nettopp åpnet en ny seksjon på avdelingen der de skal ta unna det økende antallet AMD-pasienter.

Telemark:

Ta vare på øynene dine. I anledning dagen vil det være åpen dag ved øyeavdelingen ved Betanien hospital i Skien fra kl 14.00. 
Der blir det fokus på øyehelse for alle, du kan få målt øyetrykk og få informasjon om grønn stær.
Det blir også orientering om blindeforbundets tilbud. Arrangementet er gratis.

Oslo:

Her er markeringen, som tidligere år, to-delt. Dagen starter Oslo Universitetssykehus Ullevål - Øyeavdelingen med fagseminar fra klokken 10:00 til klokken 12:00.

Fra klokken 14:00 blir det det foredag og politisk samtale på Litteraturhuset i Oslo sentrum, det varer til klokken 15:45.

Detaljerte program og oversikt over foredragsholdere/ deltagere finner du her.

Trondheim:

Her ble dagen markert onsdag 12. oktober på St. Olavs Hospital.
Det var foredrag av øyehelsepersonell og personer som lever med synsutfordringer etter hjernerelaterte skader til daglig.
Det var også synspedagog til stede og en spesialsykepleier ved St. Olavs hospitals øyeavdeling.