Har du behov for noen å snakke med?

Dagens Næringsliv har i en omfattende sak satt fokus på kvinner som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i Blindeforbund-sammenheng. Det er nulltoleranse for slik oppførsel. Dersom du har opplevd eller vært vitne til forhold i Blindeforbundet, så er det flere veier å gå.

Nyhetssak fra 10. mars 2018

Det er flere veier å gå dersom man har opplevd eller hørt om kritikkverdige hendelser i Blindeforbud. (bilde av kvinne som holder opp #Metoo-skilt)

Dersom du har opplevd eller vært vitne til forhold i Blindeforbundet som beskrevet over, så er det flere veier å gå. Vi oppfordrer til ikke å gi sensitive personopplysninger i e-post, men oppgi telefonnummeret ditt så tar vi kontakt per telefon. Vi har også en varslingsportal som ivaretar hensyn til personvern og anonymitet.

Vi har også gjort en avtale med en psykologtjeneste, Moment consulting, som berørte i denne saken kan få samtale med etter avtale med personene under her.

Alle som har opplevd kritikkverdige forhold kan henvende seg til trygghetsgruppen i Blindeforbundet:

Leder av Trygghetsgruppa Kari Lundeby kan kontaktes direkte og har telefonnummer 917 85 520,

Les mer om Trygghetsgruppa og finn kontaktinformasjon til alle medlemmene her.

Forbundsleder og nestleder kan også kontaktes direkte av medlemmene:

Forbundsleder Unn Ljøner Hagen: tlf 23 21 50 30/ 952 49 892

Nestleder Terje André Olsen: tlf 926 50 724

Blindeforbundet har opprettet en varslingsportal for å kunne gi anonyme varsler og for å ivareta kravet om sikring mot at personsensitive opplysninger kommer på avveie. Denne portalen finner du her: https://varsle.blindeforbundet.no/

Her finner du retningslinjene mot uønsket seksuell oppmerksomhet og etiske retningslinjer.  

Ansatte i Blindeforbundet skal så langt det er mulig, bringe slike opplysninger til nærmeste overordnede, hans/hennes leder, HR, verneombud/hovedverneombud eller tillitsvalgt.

Både ansatte og medlemmer kan også varsle direkte til generalsekretær, assisterende generalsekretær  eller HR-sjef.

Generalsekretær Arnt Holte: tlf 23 21 50 38/901 90 732

Assisterende generalsekretær Karsten Aak: tlf 23 21 50 23/ 926 30 054

Vikarierende HR-sjef Anita Bjerknæs   tlf 23 21 50 66/ 995 78 490