Har du en god idé?

Norges Blindeforbund inviterer aktører som arbeider med syn og synshemming til å søke om Extra-midler for å realisere gode ideer!

Nyhetssak fra 13. oktober 2015

Extrastiftelsens logo er en tegning av en blå fugl. Under fuglen står det Extrastiftelsen.

ExtraStiftelsen består av 31 medlemsorganisasjoner og står bak TV-spillet Extra. Overskuddet fra dette spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen helse og forskning. Hvert år deler ExtraStiftelsen ut over 200 millioner kroner til ulike prosjekter. Søknader om prosjektmidler fra Extrastiftelsen må gå gjennom frivillige, humanitære organisasjoner.
Nærmere informasjon om søknadsprosessen kan du lese om her.

Når du skal søke gjennom Blindeforbundet ønsker vi at det i første omgang utarbeides en kort prosjektskisse som sendes til oss senest innen 1. april 2016. Denne skissen vil danne grunnlaget for en vurdering av hvorvidt vi vil gå inn for et videre samarbeid om en prosjektsøknad, eller ikke.

Har du spørsmål, kontakt Eirik Asker Pettersen i Norges Blindeforbund for nærmere informasjon. Telefon 23215098 eller på mail: