Har du skrivekløe?

Den europeiske blindeunionen (EBU) utlyser skrivekonkurransen "Onkyo World Braille Essay Contest 2019" der deltagere kan levere bidrag som handler om deres forhold til punktskrift/braille.

Nyhetssak fra 28. juni 2019

Bilde av en kulepenn og litt kaffesøl på et ark. Tekst i bildet: Skrivekonkurranse!

Deltagere må være brukere av braille, enten som punktskriftlesere, eller ha kjennskap til og nytte av punktskrift visuelt. Bidrag i konkurransen leveres på norsk eller engelsk som en essey (se definisjon hos Wikipedia her). Skriver du på norsk, og juryen som bedømmer bidragene her i Norge finner den så god at den videresendes til EBU som bidrag i konkurransen, sørger vi for å få oversatt den til engelsk.

Det er ingen låste temaer utover at braille bør ha en sammenheng med innholdet. EBU har lagt ved noen stikkord som inspirasjon:

  • Historier om punktskrift som berører eller underholder
  • Fremtidens punktskrift
  • Fordeler og ulemper med punktskrift sammenlignet med bruk av talesyntse eller lydbøker
  • Braille og kunst
  • Braille og musikk
  • Braille og turisme
  • Opplevelser som har endret livet ditt, eller deg som person
  • Gode eller dårlige erfaringer i dagliglivet
  • Episoder knyttet til valg (stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg)

Frist for innsendelse er 31. juli 2019, og bidrag sendes elektronisk til , og husk: Essey, og mellom 800 og 1000 ord.

Nederst kan du laste ned reglene for konkurransen, på engelsk.

Vi gleder oss til å lese bidragene fra deg!