Hjertelig velkommen til nok et spennende foreldrekurs!

Det nærmer seg foreldrekurs og det er fremdeles ledige plasser. Kurset er for foreldre til synshemmede barn, og for svaksynte og blinde foreldre.Er du, eller kjenner du noen i målgruppen, meld dere på i dag! Kurset avholdes helgen 13. til 15. november 2020 ved Hurdal syn- og mestringssenter.

Nyhetssak fra 16. oktober 2020

oversikts bilde av Hurdal syn og mestringssenter

Vi er optimistiske og håper og tror dette lar seg gjennomføre, men sender ut denne invitasjonen med et forbehold om at helsemyndighetene tillater arrangement av denne størrelsen utover høsten. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og i tett samarbeid med Hurdal syn- og mestringssenter. Vi må regne med begrensninger på antall personer ved senteret, og derfor er det førstemann til mølla- prinsippet som gjelder.


I år vil du i tillegg få mulighet til å delta digitalt, dersom du ønsker dette. Ved digital deltagelse, benytt påmeldingsskjemaet og du vil få tilsendt en link.
Dette er som vanlig et kurs for synshemmede foreldre og foreldre til synshemmede barn, og vi kan også i år by på et spennende og variert program!


Sosiale koder og fare for utenforskap når man ikke oppfatter og følger disse, vil bli et gjennomgangstema. Vi har fått inn mange spennende personer som kan belyse dette fra forskjellige synsvinkler:

 • 71°Nord-deltaker Adrian Lund kommer, og han følger definitivt ikke de sosiale kodene! Han lever med diagnosen Tourettes Syndrom, og har kjent mye på utenforskap på grunn av dette. Historien hans er likevel full av mestring og pågangsmot, latter og humor, og vi kan love et fyrverkeri av et foredrag du sent vil glemme!

 • Syns- og mobilitetspedagog Marthe Berg kommer og deler sine tanker om hvorfor det kan være viktig å snakke med barna om hva som er sosialt akseptert og ikke.

 • Også i år har vi invitert modige og fritt-talende ungdommer som åpent og ærlig byr på seg selv! Ungdomspanelet følger opp tematikken omkring sosiale koder, kroppsspråk og utenforskap, Vera (17) forteller om å vokse opp med to foreldre som ikke ser, og Norges Blindeforbunds Ungdom er til stede hele helgen og bidrar med både innlegg, spill, quiz, samt svarer på alle de spørsmålene vi uvitende foreldre måtte ha.

 • Vi utfordrer statssekretær Grunde K. Almeland: Skolen har fått nye læreplaneplaner og blir stadig mer digitalisert. Dette gir spennende muligheter, men byr også på utfordringer. Hvordan vil myndighetene sikre inkludering av blinde og sterkt svaksynte barn i læringsmiljøet og forhindre utenforskap? Hvilke tanker gjør statssekretæren seg om viktigheten av universell utforming og inkluderende pedagogikk i forhold til økt læringstrykk og et bedre læringsmiljø for alle på skolen?

Vi får også inn:

 • Det siste innen hjelpemidler for synshemmede vist frem på en hjelpemiddelutstilling.
 • Spille goalball og showdown – Dette er ballspill som ikke bare er populære blant synshemmede barn og unge – de har også blitt ganske populære blant foreldre på foreldrekurs!
 • Flere viktige innlegg rettet mot både seende og synshemmede foreldre.
 • Snakke med andre foreldre som har synshemmede barn eller som selv er synshemmet.

Påmelding

Meld deg på nettskjemaet vårt via denne lenken
Det er ønskelig at folk melder seg på kurset via nettskjemaet vårt!

Kursavgift

For medlemmer: 2 pers. i dobbeltrom: 2400,-
1 pers. i enkeltrom: 1600,-
For ikke-medlemmer: 2 pers. i dobbeltrom: 4000,-
1 pers. i enkeltrom: 2500,-

Ønsker du / dere å bli medlem av Norges Blindeforbund kan dere ta kontakt med vårt medlemssenter på tlf.: 23 21 50 50 eller sende en e-post til medlem@blindeforbundet.no
Avbud må meldes fra umiddelbart situasjonen oppstår. Egenandeler vil kun bli refundert ved sykdom som dokumenteres ved legeattest, for den personen legeattesten gjelder for, eller hvis arrangementet avlyses som følge av Covid-19.

Transport:

 • Blindeforbundet dekker reiseutgifter over kr. 1000,- per deltaker som er medlem Norges Blindeforbundet.
 • Blindeforbundet dekker rimeligste reisemåte.
 • Drosje og utgifter til parkeringshus refunderes kun i tilfeller hvor dette er avtalt med kurskomiteen på forhånd.
 • Alle reiseutgifter må dokumenteres.
 • Bruk av egen bil godtgjøres med kr. 4,10,- per km.
 •  De som ikke er medlemmer i Norges Blindeforbund dekker reiseutgifter selv.
 • Reise til kurset ordnes selv. Må du fly, bestilles dette via Helsereiser på telefonnummer 23 00 12 60. Det settes opp felles avreise med buss fra Gardermoen fredag 13. november kl. 12:00. Man er selv ansvarlig for å sørge for at man rekker bussen. OBS: Ikke bestill reise før du har fått bekreftelse om plass på kurset!

For spørsmål, ta kontakt med Espen Lahnstein på e-post esl@blindeforbundet.no eller tlf. 23 21 50 34
Vi gleder oss, og håper på å se deg der!Program foreldrekurs 13. – 15. november 2020 på Hurdal syn- og mestringssenter

Fredag 13. november
12:00 Avreise fra Gardermoen
12:30 Innsjekk og lunsj
13:30 Velkommen
Presentasjon av foreldreutvalget og praktisk informasjon
13. 45 Hønen gård og Ridderrennet presenterer seg
14:15 Utstillingen åpner
16:30 Statssekretær Grunde K. Almeland svarer:
Hvordan vil myndighetene sikre inkludering av blinde og sterkt svaksynte barn i læringsmiljøet og forhindre utenforskap?
17.30 Omvisning på Hurdal Syn- og Mestringssenter
18:30 Middag
20:30 Treffpunkt for de som er nye på kurs
21.30 Quiz v / NBfU og sosialt samvær i Hammersborg

Lørdag 14. november
08:00 Frokost
09:00 Å si de vanskelige tingene
Syns- og mobilitetspedagog Marthe Berg og Lena Gimse fra Norges Blindeforbunds Ungdom reflekterer omkring hvordan det kan være vanskelig for synshemmede å oppfatte hva som er sosialt akseptert og ikke, og deler sine tanker omkring viktigheten av å snakke om dette.
10:00 Kaffepause
10:15 Ungdomspanelet diskuterer sosiale koder, kroppsspråk og annerledeshet.
11:30 Samtaler i grupper
Samtaler i mindre grupper hvor vi reflekterer omkring formiddagens tema og deler erfaringer. Gruppene vil bli inndelt slik at man har et felles diskusjonsgrunnlag, f.eks. alder på barna og om man er seende eller synshemmet foreldre.
13:00 Lunsj
14:15 Parallellsesjoner
A: Hvordan er det å vokse opp med et synshemmet søsken?
B: Hvordan er det å vokse opp med to synshemmede foreldre?
Vera Øyan (17) forteller.
15:15 Kaffe, te og frukt
15:30 Parallellsesjoner
A: Spør ungdommen om sosialisering og overganger.
B: Samtale i gamma med Blindeforbundets barne- og ungdomsavdeling (BUA) Hvilke tilbud har Blindeforbundet for synshemmede barn og unge?
C: Oppfølging av barnas skolearbeid som synshemmet forelder.
v/ Andreas og Karianne Havsberg
17:00 Valgfrie aktiviteter:
A: Goalball, et ballspill for synshemmede
B: Tur i nærområdet og besøk i gamma
C: Showdown, spill for synshemmede, Brettspill står framme i Hammersborg
19:00 Middag
21:00 Sosialt samvær i Hammersborg

Søndag 15. november
08:30 Frokost
10.15 Kaffepause
10:30 Adrian Lund
Tidligere 71*nord-deltaker som definitivt ikke følger de sosiale kodene. Han lever med diagnosen Tourettes Syndrom, og har kjent mye på utenforskap på grunn av dette. Hans historie er full av annerledeshet og utfordringer, men også mestring, pågangsmot og en god dose humor.
12:00 Evaluering og avslutning
12:30 Lunsj
13:30 Bussen går fra Hurdal til Gardermoen