Hurra for Braille!

Nyhetssak fra 04. januar 2016

Punktskriftens far, Louis Braille nektet å la manglende syn hindre ham i å lese og skrive. 207 år etter hans fødsel er mange fortsatt takknemlige for at han banet veien til kunnskap for personer med synshemninger.

Bilde av en byste av Louis Braille

Louis Braille oppfant punktskriften tidlig på 1800-tallet. Det fikk stor betydning for blinde og svaksynte.

4. januar er det 207 år siden Louis Braille ble født i Coupvray, nær Paris i Frankrike, i 1809. Braille er kjent som oppfinneren av punktskriften, som på mange språk bare kalles for braille.

Uheldig gutt

Lille Louis ble rammet av en stygg ulykke da han som treåring lekte alene på salmakerverkstedet til faren. Kniven han brukte til å skjære i et stykke lær, glapp fra de små hendene hans og rammet ham i det ene øyet. Uhellet stoppet imidlertid ikke med det, for det satte seg betennelse i såret som spredde seg til det andre øyet og gjorde ham blind.

Seks punkter som forandret verden

Som tiåring fikk Braille innvilget et stipend slik at han kunne begynne ved Den kongelige skole for blinde barn, hvor barna lærte praktiske håndverk. På skolen lærte barna å lese taktile (opphøyde) gjengivelser av visuelle bokstaver. Denne formen for blindeskrift hadde en del ulemper, blant annet at brukeren ikke selv kunne produsere egne taktile tekster, og dermed ikke lese det de selv hadde skrevet, eller kommunisere med andre blindeskriftlesere uten hjelp fra seende translatører/avskrivere.

Da han var 15 år gammel fant Braille opp et punktsystem inspirert av systemet til kaptein Charles Barbier de la Serre, som tidligere hadde besøkt skolen. Kapteinen han hadde med seg et system som soldater brukte for å kommunisere i mørket. Serres system var basert på tolv punkter, mens Brailles system var bygd opp ved hjelp av bare seks punkter. En bokstav skal lett kunne leses med en finger, og Braille fant ut at den ideelle bokstavstørrelse var på seks opphøyde punkter: tre i høyden og to i bredden. Av de seks punktene kan det dannes 63 tegn: bokstaver, skilletegn, tall og noter.

Lever videre

Braille-alfabetet ble snart utvidet og gjennomgikk flere endringer. I 1844 ble alfabetet anerkjent og startet sin seiersgang over hele verden, til det ble internasjonalt godkjent i 1876. I 1932 ble en universell Braille-kode for engelsk formalisert. Nye varianter av systemet fortsetter å vokse, og et stort antall mennesker har stor glede og nytte av innsatsen til denne mannen som gjorde livet enklere for så mange synshemmede verden over.

I dag er det flere bruksformer for Braille. Elektroniske hjelpemidler gjengir punktskriften slik at synshemmede kan navigere for eksempel på Internett på lik linje med seende. I videoen demonstreres en leselist som er sammenkoblet med et iPhone:

Demonstrasjon av leselist med Android og iPhone
 

 

Louis Braille ble smittet av tuberkulose og han døde etter en kraftig blodstyrtning 6. januar 1852, bare 43 år gammel.