Konferanse om psykisk helse blant synshemmede

Bli med på konferanse på Gardermoen 4. juni om psykisk helse og levekår.

Nyhetssak fra 27. april 2018

Bilde av kvinne som holder hendene foran ansiktet.

Mer enn 700 synshemmede er intervjuet om traumer de har, en stor gruppe synshemmede ble intervjuet i SSBs levekårsundersøkelse og en rekke unge synshemmede er intervjuet om oppfølging av NAV på vei ut i jobb.

4. juni kl. 11.00 - 17.00 vil de interessante undersøkelsene presenteres på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, hotellet ligger på Gardermoen, noen minutters gange fra flyplassen.

Påmelding til

OBS, forlenget påmeldingsfrist til 16. mai, deltakeravgift er kr 500.

Foreløpig program:

Synshemmedes psykiske helse og levekår.
Sted: Radisson Blu Airport Hotel Oslo. (veibeskrivelse/ kart)
Tid: 4. juni kl. 11.00 - 17.00.

  • Kl. 11.00. Åpning ved Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.
  • Kl. 11.15. Synshemmedes levekår i Norge - presentasjon av SSBs levekårsundersøkelse gjort blant synshemmede, ved Lotte Rustad Thorsen, seniorrådgiver, SSB, Seksjon for inntekt og levekårsstatistikk.
  • Kl. 12.00. Oppfølging til jobb eller uføretrygd - Presentasjon av undersøkelse blant unge synshemmede om oppfølging av NAV, ved Dag Andersen, seniorrådgiver, Opinion AS.
  • Kl. 12.30. Lunsj.
  • Kl. 13.45. Traumatiske erfaringer, psykisk helse og mestring – en befolkningsstudie blant blinde og svaksynte i Norge, ved Marianne Hansen, psykolog og forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS.
  • Kl. 15.10. Pause.
  • Kl. 15.30. Spesialkompetanse er viktig for å gi god oppfølging av hørselshemmede - Psykologer flest har ikke kunnskap nok til å gi gruppen et godt tilbud, ved Hege Saltnes, Seksjonsleder og overlege Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Universitetet i Oslo.
  • Kl. 16.50. Avslutning.

I forbindelse med de ulike foredragene vil det bli anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer.
Det kan bli endringer i programmet i forbindelse med at inviterte politikere ikke endelig har  avklart sin deltagelse ennå.

Spørsmål om konferansen kan rettes til Sverre Fuglerud på e-post , tlf. 990 03 662.