Ny assisterende generalsekretær

Sentralstyret i Blindeforbundet samlet til møte ved Evenes syn- og mestringssenter, ansatte tirsdag 18. august Karsten Aak som assisterende generalsekretær.

Nyhetssak fra 19. august 2015

Bilde av Karsten Aak ved Evenes syn- og mestringssenter med fjorden og fjellene i bakgrunnen.

Karsten Aak er fra Rauma i Møre og Romsdal, er 56 år og har vært ansatt i Blindeforbundet i 25 år både som fylkessekretær i hjemfylket, markedssjef og nå innehar han stillingen som organisasjonssjef. Etter nesten en mannsalder i Blindeforbundet har han masse erfaring han skal ta med seg inn i jobben som assisterende generalsekretær.

- Jeg er ydmyk i forhold til tilliten som er gitt meg, og ser fram til å ta fatt på de mange utfordringer som organisasjonen står overfor, sier Karsten.

Karsten Aak overtar stillingen som assisterende generalsekretær 1. januar 2016 når Arnt Holte går over til å bli Blindeforbundets generalsekretær.