Nytt sentralstyre i Norges Blindeforbund

Landsmøtet i Norges Blindeforbund har valgt følgende representanter til sentralstyre de neste to årene:

Nyhetssak fra 24. september 2017

Bak fra venstre: Egil Rasmussen, Mariann Fossum, Andreas Havsberg, Gerd Marie Jacobsen (sluttet), Sissel Sørensen Bye. Foran fra venstre: Inge Fiskvik, Unn Ljøner Hagen, Terje André Olsen og Gudrun Ytterstad. Unn Tone Forfang Jenssen var ikke tilstede.

Leder: Unn Ljøner Hagen, Nesodden, Akershus
Nestleder: Terje André Olsen, Oslo
Styremedlem: Unn Tone Forfang Jenssen, Tromsø, Troms
Styremedlem: Inge Fiskvik, Bergen, Hordaland

Vara personalrepresentant Mariann Fossum, Bergen, Hordaland

1 vara: Gudrun Ytterstad, Tromsø, Troms
2 vara: Andreas Havsberg, Smestad, Oslo
3 vara: Egil Rasmussen, Sandvika, Akershus
4 vara: Sissel Sørensen Bye, Oppegård, Akershus.