Setter fokus på deling av tilgjengelig litteratur

Nyhetssak fra 08. september 2016

FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter skal minne oss om at å lese og skrive er en menneskerettighet. I årets 50-årsjubileum setter Verdens blindeunion fokus på viktigheten av en vellykket gjennomføring av Marrakech-traktaten, som gjør at tilgjengelige bøker blir delt på tvers av landegrensene.

Illustrasjonsbilde av en person som leser punktskrift.

8. september 1966 ble FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter avholdt for første gang. Tema for årets 50-årsjubileum er innovasjon og har tittelen «Reading the Past, Writing the Future» («Les fortiden, skriv fremtiden»).

– For Verdens blindeunion (WBU) henger fremtiden for lese- og skriveferdighet for blinde og svaksynte sammen med ratifiseringen og gjennomføringen av Marrakech-traktaten, skriver WBU i en pressemelding.

Marrakech-traktaten skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk for blinde og svaksynte, og forplikter landene til å ha regler som tillater fremstilling av eksemplarer i lyd og punktskrift, og at disse kan utveksles over landegrensene.

Tidligere i år, den 30. juni, kom meldingen om Canada har ratifisert Marrakech-traktaten, og at man dermed har passert det magiske antallet på 20 land som er nødvendig for at traktaten skal komme til anvendelse. Traktaten vil offisielt tre i kraft 30. september i år.

I forbindelse med nyheten om Canadas ratifisering, uttalte avtroppende WBU-president og generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arnt Holte, at «… dette kan være den mest positive utviklingen for blinde og svaksynte og deres rett til å lese siden Louis Braille utviklet Braille-alfabetet. At tilgjengelige bøker blir delt på tvers av landegrensene, vil forandre verden for alle mennesker med nedsatt evne til å lese tekst.»

Det var i juni 2013 at det ble vedtatt en traktat i Marrakech i Marokko om synshemmedes tilgang til åndsverk. Formålet med traktaten var primært å lette «bokhungersnøden» for synshemmede i utviklingsland, men også blindeorganisasjoner i industrilandene ser frem til forbedret internasjonal utveksling av tilpassede bøker.Nå som traktaten er i ferd med å komme til anvendelse, har gjennomføringen blitt et viktig fokus for WBU og organisasjonens medlemmer over hele verden.

– Vårt håp er at alle land vil ratifisere Marrakech-avtalen og deretter implementere dens bestemmelser i tråd med avtalens mål om å fremme menneskerettighetene til personer med nedsatt evne til å lese tekst, ved å fremme deres tilgang til litteratur og informasjon, heter det i pressemeldingen fra WBU.