Tilrettelegging for valgdeltagelse

I Norge lever vi med demokrati. Din innflytelse er avgjørende for å opprettholde demokratiet. Når nå kommune- og fylkestingsvalget står for dør, skal du ikke nøle med å bruke stemmeretten din. Gå til valgurnen mandag 14. september.

Nyhetssak fra 03. september 2015

Kommunal- og moderniseringsminister Sanner står ved en valgurne med riksvåpenet på.

Blindeforbundet har intervjuet Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister, om fakta rundt blinde og svaksyntes valgdeltagelse. Etter mange tilbakemeldinger om dårlig tilgjengelige lokaler, opplevelser av å ikke få stemme hemmelig og ikke kunne ta med seg den du vil for å få assistanse, ville vi stille ansvarlig minister noen spørsmål.

- Et valglokale skal være tilgjengelig for alle velgere, uavhengig av funksjonsevne. En skal kunne ta seg inn og bruke stemmeretten sin, sier minister Sanner til Radio Z.

Valgkort

Alle har mottatt valgkort i posten. Dette bør du ta med når du skal stemme. Uansett, må du ikke glemme legitimasjon. 

Transport

- Flere kommuner hjelper til med transport. Du har også muligheten til å stemme hjemme, men det grunnleggende prinsippet er at valglokalet skal være tilgjengelig. Du skal kunne ta deg inn i lokalet, sier Sanner.

Det er kommunen din du kontakter for å få hjelp til transport. Kommunene har ansvaret for å legge til rette for valgdeltagelse, presiserer Sanner. 

Stemmesedler

Stemmeseddelen er et A4-ark som brettes til A5. Denne skal brettes rundt, slik at ingen ser hvilket parti du har valgt, med navnene inn etter at du har brettet. Da vil du som ser, se en sterk farge. Om du er usikker er det lurt å høre med en av funksjonærene i valglokalet, om hvordan man skal brette, for seddelen vil bli forkastet hvis man bretter feil.

Ved forhåndsstemming, kan du benytte en stemmeseddel med punktskrift og storskrift. Her er partiene listet opp (ikke de ulike listekandidatene til et konkret parti), og vedlagt følger det en veiledning i punktskrift og storskrift. Denne stemmeseddelen kan ikke brukes på selve valgdagen.

Ofte sender de ulike partiene ut stemmesedler fra sitt parti i posten, eller de deler de ut på torget. Her kan du gjøre rettelser hjemme og ta med deg for levering, uavhengig om du gjennomfører en forhåndsstemme eller deltar på selve valgdagen.

Forhåndsstemme

Kontakt kommunen din om hvor det er mulig å avgi forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i andre kommuner enn der du bor, også i andre land. Forhåndsstemmegivningen avsluttes fredag 11. september. Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme en gang til på selve valgdagen.

Valgavlukket

Valgavlukket har innebygget lys og fastmontert veiledning med tydelige illustrasjoner som forteller hvordan en stemmer. Kassetten med stemmesedlene ligger foran deg, istedenfor å henge på veggen. Dette gjør det lettere for alle å få tak i stemmesedlene. Det er bordplater i to høyder.

Teksten sitter på kassettene med valgsedler, både i punktskrift og svartskrift. Ønsker du som sterkt svaksynt eller blind å gi kandidater ekstrastemme trenger du assistanse.

- Man har krav på hjelp. Du kan peke ut en person som kan hjelpe deg, hvem du måtte ønske. I tillegg skal en valgfunksjonær passe på at du ikke blir utsatt for noe press, presiserer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Skiltprogrammet er tydelig med en oransje kontrastfarge, store hvite flater og illustrasjoner. Her følger det også med en gulvteip (ledeteip) for å veilede velgeren gjennom hele valglokalet.

Valgurnen er utformet slik at stemmeseddelen er enkel å legge i for alle, også velgere som sitter eller som skjelver på hånden.

Det er Blindeforbundets trykkeri i Bergen som produserer materiellet i punktskrift for kommunene, og trykkeriet kan fortelle at alle har bestilt valgmateriell i punktskrift.

E-valg

Elektronisk valg, hvor du stemmer via datamaskinen din eller smarttelefon gir blinde og svaksynte større muligheter for valgdeltagelse, og det å stemme hemmelig. En kan selv endre på partiets listekandidater.

Sanner på sin side, er mest opptatt av at en ikke har noen kontroll på om du hjemme i din egen stue ikke blir utsatt for press.

- Vi er opptatt av at forhold rundt valg skal ha bred politisk enighet. Når det har vært politisk kontroversielt med e-valg, så går vi ikke videre med det.

Sanner og hans stab har et stykke igjen til blinde og sterkt svaksynte reelt kan gjennomføre hemmelig valg. Blindeforbundet har ikke gitt opp kampen om e-valg.