TT: 284 millioner kroner fordelt for 2020

- Det er gledelig at det tildeles midler slik at den gode TT-ordningen kan videreføres. Dette er utrolig viktig for synshemmedes deltakelse i samfunnet. Vi håper dette er et tegn på at ordningen kan gjelde for hele landet fra neste år, sier forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje André Olsen.

Nyhetssak fra 06. april 2020

En person med hvit stokk på vei inn i en taxi

6. april sendte Samferdselsdepartementet ut pressemelding der fordelingen av midler til tilrettelagt transport (TT) for 2020 ble offentliggjort:

- Det er positivt at tog, busser, ferjer andre transportmidler blir stadig bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. Likevel er det ikke slik at alle rullestolbrukere, blinde eller svaksynte kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere et offentlig transporttilbud, slik at de har mulighet til å delta i samfunnet. Alle skal med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Samferdselsdepartementet har fordelt midler til den utvidede ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) i 2020.
Formålet er å sikre brukere med særskilte behov flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per år.

Ordningen sikrer utvalgte brukere 200 reiser i året, og er et tillegg til TT-ordninger og kollektivtransporttilbudene som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.

Til sammen er 284 millioner kroner tildelt til i alt 9 fylkeskommuner for 2020, og fordelingen er slik:

Agder (Aust-Agder) 13 341 000 kroner

Innlandet 54 000 000 kroner

Nordland 22 600 000 kroner

Møre og Romsdal 8 001 486 kroner

Troms og Finnmark (Troms) 18 100 000 kroner

Troms og Finnmark (Finnmark) 9 276 740 kroner

Trøndelag 22 600 000 kroner

Vestfold og Telemark 22 286 994 kroner

Vestland (Hordaland) 66 111 500 kroner

Vestland (Sogn og Fjordane) 24 712 000 kroner

Viken (Jevnaker, Lunner, Svelvik) 2 600 000 kroner

Viken (Østfold) 20 600 000 kroner

Om TT-ordningen

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer som på grunn av nedsatt bevegelsesevne ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Den inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.

Den utvidede TT-ordningen er en statlig toppfinansieringsordning for å sikre utvalgte brukere 200 reiser i året. Staten startet med tildelinger til denne ordningen 1. juli 2016.

Ved utgangen av 2019 viste fylkeskommunenes rapporter at det var om lag 11 600 brukere omfattet av den utvidede TT-ordningen, mens det var om lag 105 000 TT-brukere totalt (2018).

Pressemeldingen hos regjeringen.no