Smitteveileder

Huskeliste for å hindre smitte når vi møtes i Blindeforbundet. NB. Denne informasjonen vil oppdateres underveis. Sist oppdatert: 1. juli 2020

Innledning

Denne veilederen er ment som en sjekkliste/huskeliste til deg som skal arrangere samlinger i Blindeforbundet. Den handler derfor primært om hva vi må huske når vi samler deltagere, men de samme smittevernsbestemmelsene gjelder når flere ansatte er samlet. Hvert arbeidssted med besøkende og/eller flere ansatte bør utarbeide en enkel smittevernplan for den daglige driften.

Det er imidlertid informasjonen som gis fra myndighetene som er førende til enhver tid. Det er derfor en forutsetning at du setter deg inn i og holder deg oppdatert på det som publiseres her (link til helsenorge.no)

Vi anser oss som en arrangør av offentlige arrangement, og forutsetter derfor at det alltid føres liste over hvem som deltar. Gruppestørrelsen kan være opptil 200 deltakere så sant myndighetenes krav om smittevern følges. Endring i antall gruppen kan endres, så man må følge med på helsenorge.no. Hvis deltageroversiktens eneste formål er å dokumentere hvem som var til stede i tilfelle smitte, skal denne slettes etter 10 dager.

Før vi møtes

 • Informer alle deltakerne og ledsagerne om smitteverntiltak og ha en løsning for påmelding. Husk på:
 • Ingen med selv lette symptomer på luftveisinfeksjon kan komme. Dette gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
 • Ingen som har vært i nærkontakt med folk som har slike symptomer de siste 48 timene, kan komme. Nærkontakt er direkte fysisk kontakt (klemming, håndhilsing og smasking) eller at du har vært nærmere enn én meter i mer enn 15 minutter.
 • De som har ledsagerbehov bør ha med egen ledsager dersom det er mulig.
 • Minn om at det skal være en meters avstand mellom alle (dersom man ikke er i samme husstand) og at vi ikke klemmer eller tar hverandre i hendene. Du er arrangør og du er ansvarlig for at dette overholdes. 
 • Husk å informere om at de som er i en risikogruppe selv må vurdere, i samråd med sin lege om de kan delta. 
 • Rengjør lokalet grundig og desinfisér alle berøringsflater. Ha klorvann, sprit eller annet desinfiserende vaskemiddel lett tilgjengelig slik at dere kan holde lokalet reint under møtet. 
 • Pass på at det er sprit tilgjengelig for god håndhygiene både ved inngangen og der folk oppholder seg. Spriten bør være i pumpeflasker eller ideelt sett i dispenser med fotocelle. Noen bør ha ansvar for å gi alle som kommer inn sprit i hånda for å sikre at alle får – særlig når en del av deltagerne trolig ikke ser hvor flaska står. 
 • Sikre at håndvasker er utstyrt med flytende såpe og papirhåndklær. 
 • Husk at lokalet må ha plass til at gjestene kan ha én meter mellom seg til enhver tid. 
 • Husk å ha en plan dersom noen blir syke. De skal være adskilt fra gruppa og reise hjem eller få medisinsk bistand. 
 • Unngå eller avbryt aktiviteten hvis dere er utrygge på om aktiviteten bidrar til økt smitterisiko.
 • Hvis du skal servere mat og drikke, unngå felles servering, server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. En enklere løsning kan være å be deltakerne selv stille med mat og drikke. Les mer i Mattilsynets veileder  
 • Husk at det ikke skal sendes ting rundt. Ting kan for eksempel være loddårer. Hvis du planlegger en aktivitet som normalt fører til at mange berører samme ting, må du finne en alternativ fremgangsmåte. 
 • Vi anbefaler at du skriver en kort plan eller risikovurdering for arrangementet i forkant slik at ansvar er fordelt og at du som ansvarlig arrangør kan dokumentere og forbedre måten du tilrettelegger for gode opplevelser i en vanskelig tid på.

Når vi møtes

 • Dersom det ikke er påmelding i forkant, sørg for å registrere hvem som er tilstede
 • Du har et overordnet ansvar for at alle som deltar følger smittevernreglene. Tenk igjennom hva dette innebærer. Husk blant annet å informere om:
 • Ingen fysisk kontakt og én meter mellom folk.
 • God håndhygiene - ikke send ting fra person til person.
 • Minn om å unngå å ta i ansiktet, å hoste i albuekroken eller i et papir som kastes etterpå, og å vaske hender. 
 • Selv om det ikke er så hyggelig, må du be folk om å dra hjem hvis de har symptomer. 
 • Du må ha oversikt over hvem som faktisk er til stede i tilfelle det blir behov for smittesporing i etterkant av et arrangement. 
 • Hold berøringsflater og toalett særlig rent under arrangementet. 
 • Arrangement innendørs: Unngå trengsel ved inngang, og i lokalet. Vurder tiltak for å organisere kø. Deltakerne må hovedsakelig sitte ved bordene, og med én meters avstand. Hvis dere er utendørs bør dere også være bevisst at folk ikke blir stående i klynger. Pass særlig godt på når dere f.eks. skal gå inn i en buss eller inn i en bygning.

Særlig om ledsaging

Som hovedregel bør folk ha egen ledsager. Dersom deltagere må ledsages av deg eller andre fellesledsagere, er håndhygiene svært viktig - særlig hvis du må hjelpe flere.

 • Både du og den du ledsager skal desinfisere hendene før og etter ledsagingen.
 • Dersom det er plass til det, som f.eks. på en tur, anbefaler vi at du bruker en stav eller lignende på én meter til å ledsage personen. Stav må også desinfiseres dersom andre personer skal bruke den. Det samme må hendene.
 • Folkehelseinstituttet understreker i sine råd til Blindeforbundet, at smitterisikoen ved nærkontakt kan reduseres ved følgende tiltak: Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder. Personer kan dessuten passere hverandre og være kortvarig i nærheten av hverandre uten videre smitterisiko. Det er også flere ting man kan gjøre for å redusere smittefaren ved nærmere kontakt enn én meter, f.eks. vende bort ansiktet, ikke hoste, rope eller snakke høyt og generelt ha god håndhygiene.Per i dag er det generelt lite smitte i samfunnet, de som er syke skal holde seg hjemme, og det er lite sannsynlig å treffe på noen som er smittsomme, skriver Folkehelseinstituttet.
 • Dersom man som ansatt i Blindeforbundet av ulike årsaker har problemer med å utføre ledsaging, må man ta det opp med sin nærmeste leder.

Etter vi har møttes

 • Rengjør lokalet grundig og ta deg en velfortjent hvil.
 • Husk å ta vare på deltageroversikten i 10 dager i tilfelle det blir behov for smittesporing.

Kontaktpunkt ved spørsmål om CoVid-19

 • Informasjonstelefonen: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)
 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80
 • Kommunenes lokale koronatelefoner.
 • Fastlege 
 • Legevakt ved behov for akutt helsehjelp og man ikke får kontakt med fastlegen: 116 117.
 • Livstruende sykdom eller skade: 113
 • Spørsmål om Smittestopp app’en: 23 32 70 00 (Helsenorge)

Veilederen kan lastes ned i word-format her. 

Sist oppdatert: 1. juli 2020

NB. Denne informasjonen vil oppdateres underveis