Trygghetsgruppen i Norges Blindeforbund

Trygghetsgruppen skal jobbe med handlingsplanen mot seksuell trakassering. Gruppen er satt sammen av mennesker som har som hovedoppgave å lytte til det som kommer inn til dem.

Alle i gruppen har taushetsplikt og kan bidra med råd og oppfølging ovenfor de som tar kontakt. 

I gruppen sitter Kari Lundeby fra Østfold, Terje Karlsrud fra Sør-Trøndelag, Vidar Bråthen fra Oslo og Stine Jåthun fra Oslo. Gruppen kan nås på epost .