Trygghetsgruppen i Norges Blindeforbund

Trygghetsgruppen skal jobbe med handlingsplanen mot seksuell trakassering. Gruppen er satt sammen av mennesker som har som hovedoppgave å lytte til det som kommer inn til dem.

Alle i gruppen har taushetsplikt og kan bidra med råd og oppfølging ovenfor de som tar kontakt. 

Fra venstre: Kari Lundeby fra Østfold, Terje Karlsrud fra Sør-Trøndelag, Stine Jåthun fra Oslo og Vidar Bråthen fra Oslo.

I trygghetsgruppa sitter Kari Lundeby fra Østfold, Terje Karlsrud fra Sør-Trøndelag, Vidar Bråthen fra Oslo og Stine Jåthun fra Oslo. Du kan få kontakt med dem på epost .

Her kan du laste ned dokumentene Retningslinjer mot uønsket seksuell oppmerksomhet og Etiske retningslinjer i Norges Blindeforbund. Begge filene er i word-format.