Trygghetsgruppen i Norges Blindeforbund

Trygghetsgruppen skal jobbe med handlingsplanen mot seksuell trakassering. Gruppen er satt sammen av mennesker som har som hovedoppgave å lytte til det som kommer inn til dem.

Alle i gruppen har taushetsplikt og kan bidra med råd og oppfølging ovenfor de som tar kontakt. 

Fra venstre: Kari Lundeby fra Østfold, Terje Karlsrud fra Sør-Trøndelag og Stine Jåthun fra Oslo.

I trygghetsgruppa sitter Kari Lundeby fra Østfold, Terje Karlsrud fra Sør-Trøndelag og Stine Jåthun fra Oslo. Du kan få kontakt med dem på felles epost

Blindeforbundet har innledet et samarbeid med Ernst&Young for mottak av varslinger. Du finner mer om det i varslingskanalen her.

Navn og kontaktinfo til medlemmer av trygghetsgruppa: 

Kari Lundeby, leder

mobil: 917 85 520

Stine Jåthun, medlem

Mobil: 913 10 025

Terje Karlsrud, medlem

Mobil: 971 94 979

Kristin Berglann Tronrud, sekretær
Mobil: 934 18 690

Vi oppfordrer til IKKE å gi sensitive personopplysninger i e-post, men oppgi telefonnummeret ditt så tar vi kontakt per telefon.

Her kan du laste ned dokumentene Retningslinjer mot uønsket seksuell oppmerksomhet og Etiske retningslinjer i Norges Blindeforbund. Begge filene er i word-format.