Ny og spennende behandlingsmetode: Lys mot tørr AMD

Forskere kan endelig ha funnet en måte å behandle den utbredte øyesykdommen tørr AMD på. Lysbehandlingen Valeda gir lovende resultater, ifølge øyelege og forsker Øygunn Utheim.

Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er den vanligste årsaken til sterk synshemning hos personer over 50 år. Det er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen svekkes slik at skarpsynet gradvis blir dårligere.

De siste årene har det skjedd mye innen AMD-forskningen, og nå har man for første gang en behandling for tørr AMD hvor synet faktisk bedrer seg og forandringene i macula går tilbake til et mer normalt stadium.
– Dette er noe av det mest lovende jeg har sett innen AMD-behandling noensinne, sier Utheim.

– Behandlingen er godkjent i Europa og kalles lysbehandling, såkalt fotobiomodulering. Netthinnen eksponeres for lys i spesifikke bølgelengder ved tidlig- og mellomstadium av tørr AMD gjennom et CE-godkjent medisinsk utstyr kalt Valeda.

Etter lysbehandling har man observert at typiske AMD-forandringer kalt «druser», eller avleiringer, i øyebunnen har gått tilbake. Dette er et oppsiktsvekkende funn, forteller Utheim entusiastisk. Øyehelseklinikken der hun arbeider, har nå fått Valeda og tilbyr fotobiomodulering mot tørr AMD.

Øyelege Øygunn Utheim i gang med å undersøke en pasient. Foto: Tom Egil Jensen

Forebyggende effekt

Det blir spennende å følge med på resultatene av lysbehandlingen, og Utheim lover å holde Blindeforbundet oppdatert.
– Forventningene etter å ha gjennomgått Valeda er at synet skal bli merkbart og målbart bedre. Hos noen kan man også se at AMD-forandringene i øyet går tilbake til et tidligere stadium. På den måten kan man tenke seg at Valeda også har forebyggende effekt. Valeda virker imidlertid ikke på alvorlig, langtkommen AMD hvor synet er svært dårlig, sier Utheim.

Hun forteller at forskning som sammenligner AMD-pasienter som har fått Valeda-behandling med personer som har fått placebo (juksebehandling), viser at de som fikk Valeda-behandling oppnådde bedre syn sammenlignet med placebo. Ingen av personene fikk bivirkninger. Valeda ble godkjent som medisinsk behandling i EU i 2018 og har vunnet to innovasjonspriser.

– Spennende behandling

Jorun Krag Dahle (77) har levd med tørr AMD i ti år, og er glad hun har funnet en måte å stoppe svekkelsen av skarpsynet på.
– Det å leve med dette har gjort aldringsprosessen mer utrygg, med tanke på hvilke utfordringer jeg vil få i hverdagen om synet blir dårligere, sier Jorun.

Hun er opptatt av å kunne følge med og ikke minst fortsette å male. Hennes håp er at behandlingen kan stanse sykdomsutviklingen, og at hun kan leve videre med det synet hun har nå.
– Behandlingen er så spennende. Jeg ser flotte fargenyanser, og det er ikke noe ubehagelig,