Diabetes retinopati

Diabetes retinopati betyr sykdom i øyets netthinne (retina) som følge av diabetes. Dette er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet, helt eller delvis.

I Norge har ca. 230.000 personer diabetes, og rundt 28 000 av disse har type har 1-diabetes, mens resten har type 2-diabetes. 

Ifølge diabetes.no tyder undersøkelser på at for hver 100 pasienter med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen. Det totale tallet for diabetes type 2 i Norge kan med andre ord være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med.

Hos personer som har hatt diabetes i mer enn 20 år vil nesten alle med type 1 og over 60 prosent av de med type 2 ha utviklet retinopati i noen grad. 

5. april 2022 arrangerte vi webinar om diabetes retinopati. Her ser du tekstet opptak av webinaret:

Årsaker og symptomer 

Netthinneskaden oppstår dersom blodsukkeret er for høyt over lengre tid. Dette medfører endret blodstrøm og lekkasjetendens i netthinnens små blodårer. Cellene i blodåreveggen kan også dø.  Da får netthinnen mindre oksygen. For liten oksygentilførsel (surstoffmangel) kan medføre at nye blodårer dannes. Disse fungerer imidlertid dårlig og kan lett blø. Slike blødninger kan gi nedsatt syn eller forbigående blindhet. Blødningene kan også gi økt trykk i øyet (glaukom/grønn stær). Når blodårene senere skrumper inn, kan de forårsake netthinneløsning med varig synssvekkelse og blindhet. Diabetes kan også forårsake grå stær (katarakt) og øyemuskellammelse.

Røyking virker negativt inn på samme måte som høyt kolesterol- og triglyseridinnhold (fettstoffer) i blodet. Høyt blodtrykk og protein i urinen har også betydning.

Tomme flekker (utfall) i synsfeltet, sløret syn og nedsatt kontrastsyn er symptomer på/følger av diabetes retinopati. Det vanligste er imidlertid at de gradvise forandringene i øynene ikke merkes. Årlige øyeundersøkelser er derfor viktig for deg som har diabetes.

Les mer om diabetes hos Diabetesforbundet.

Kurs og grupper

Blindeforbundet har kurs og grupper for alle typer mennesker i alle stadier av livet.  Se hele oversikten over kurs og arrangementer og finn et som passer for deg.

Behandlingsmuligheter

Den beste måten å behandle diabetisk øyesykdom på, er så langt det lar seg gjøre å forebygge den. Dette gjøres ved å holde blodsukkeret så stabilt som mulig over tid. HbA1c, et mål på langtidsblodsukkeret, bør holdes så lavt som mulig uten at hyppigere føling (for lavt blodsukker) oppstår. Det er viktig at blodtrykket også er godt regulert, da hypertensjon (høyt blodtrykk) også kan påvirke retinopatien i negativ retning.

Det er viktig å vite at de fleste diabetikere vil få retinopati i en eller annen grad i løpet av livet, men også at:

  • Det er ikke sikkert at man trenger behandling.
  • Det er i dag mulig å behandle diabetisk øyesykdom mer effektivt enn tidligere.
  • Uavhengig av eventuelle synsplager, så er det øyelegen, og ikke symptomene, som avgjør når diabetisk øyesykdom (retinopati) eventuelt skal behandles. Derfor er det viktig med regelmessige undersøkelser hos øyelege. Mange uteblir til regelmessig oppfølging, men burde kommet tidligere til øyelege for å hindre unødig progresjon av forandringene i øyebunnen. Behandlingen blir da mest mulig effektiv, skånsom og kortvarig. I dag har anti-VEGF-behandling, det vil si injeksjonsbehandling med «vekstfaktor-antagonister», tatt over mye for laserbehandling, men begge behandlingsformer forebygger progresjon av synstruende retinopati. Nyere type laserbehandling er også noe mer skånsom enn «gammel» laser.

Øyekirurgi er et annet synsbevarende inngrep, gjerne ved lengrekommet retinopati. Da kan man fjerne «klatrestativet» for de nydannede blodårene, nemlig øyets glasslegeme, men også blod og drag på netthinnen for å unngå netthinneavløsning.

Råd og tips om hverdagen med diabetes retinopati

Det er viktig å vite om mulighetene for å leve et aktivt liv selv om du har mistet synet helt eller delvis.

På Blindeforbundets kurssentre får nye synshemmede blant annet lære å mestre dagliglivets gjøremål, dataopplæring, orienteringstrening med hvit stokk og opplæring i punktskrift (blindeskrift).

Har man mistet mye av synet i voksen alder, kan det i tillegg bli behov for opptrening på hjemstedet. Dette er kommunens ansvar gjennom Lov om opplæring. Statped gir landsdekkende rehabiliteringstilbud for voksne, nye synshemmede. Her kan et tverrfaglig team diagnostisere, kartlegge synsfunksjon, utprøve hjelpemidler, anbefale tiltak og tilby kurs og opplæring.

Hjelpemidler

Det finnes en rekke hjelpemidler som letter hverdagen. Eksempler på hjelpemidler kan nevnes luper, lupebriller, kikkerter og lese-TV. Det finnes også en rekke hjelpemidler med tale som datamaskin, termometer, kjøkkenvekt, og klokker. Lysømfintlighet kan dempes med filterbriller. Med hvit stokk eller førerhund kan man ta seg sikkert frem. Hjelpemidlene lånes gratis ut av fylkets hjelpemiddelsentral i henhold til Lov om Folketrygd.

Vårt firma Adaptor Hjelpemidler AS kan også skaffe deg produkter som kan gi deg en enklere hverdag.

Mange svaksynte og blinde oppgir at smarttelefonen er det viktigste hjelpemiddelet de har. Med talefunksjon kan man benytte telefonen til å skrive og sende sms og e-post, benytte smarte apper, og surfe på Internett.

Møtet med andre

Norges Blindeforbunds rehabiliteringskontakter er selv synshemmede. De vet hvor skoen trykker og kan komme hjem til deg å fortelle om tilbud og rettigheter som finnes. På Blindeforbundets kurs og grupper møter du andre som har de samme synsproblemene som deg og dyktige fagfolk. Det inspirerer til læring og mestring.

Medlemmer i Blindeforbundet får rabatter på hjelpemidler og rabatter på flere kurs.

Diabetes retinopati i resten av verden

WHO estimerer at om lag to millioner mennesker er blinde av diabetes retinopati. Vi står overfor en global diabetesepidemi. Det er estimert at minst 366 millioner mennesker i verden vil ha diabetes i 2030. Som følge av dette vil også antall personer med diabetesrelaterte synsproblemer øke.