For deg som gir økonomisk støtte

Vi registrerer navn, adresse og telefonnummer. Det er du selv som gir oss disse opplysningene når du betaler via nettbank på giroblankett. Hvis du gir gjennom nettsiden vår kan du velge om du vil være anonym. 

Dersom du ønsker, kan du oppgi epostadressen din, slik at vi kan holde kontakt på den måten.

Når du har gitt en gave registrerer vi dato og beløp, og om gaven er øremerket til bestemt formål.

Hvis du har vært i kontakt med oss for å inngå en avtale, for eksempel om faste bidrag, registrerer vi avtalen og hvordan denne er blitt fulgt med henvendelser fra vår side og innbetalinger eller endringer fra din side.

Vi registrerer hvilke henvendelser (skriftlig, epost, sms eller telefon) vi har gjort til deg og hva du eventuelt har svart på disse. Hvis du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker bestemte typer henvendelser, registreres det slik at vi ikke kontakter deg på en måte du ikke ønsker.

Vi har tillatelse til å innhente fødselsnummer fra Folkeregisteret. Dette brukes til å innrapportere fradrag for gaver du har gitt og for å gjøre oppslag i reservasjonsregisteret i Brønnøysund slik at vi ikke kontakter de som er reservert mot henvendelser. Hvis du ikke ønsker at vi skal innhente fødselsnummer, kan du gi beskjed til giverservice på giver@blindeforbundet.no eller telefon 23 000 600.

Vi registrerer personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som gir. Vi benytter opplysningene til å takke for gaven, til å gi informasjon om vårt arbeid for blinde og svaksynte og for å motivere våre givere til å engasjere seg mer i vårt samfunnsnyttige arbeid – enten med økonomisk støtte eller på annen måte. Vi registrerer også opplysninger for å kunne rapportere skattefradrag.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), nr 1. f), nr. 1c) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, samt en berettiget interesse og for å oppfylle lovbestemte forpliktelser. Det gjelder krav i bokføringslovens § 13 om å oppbevare regnskapsbilag i 5 år og et pålegg i skatteforvaltningslovens § 7-10 punkt 1c) om å innrapportere fradragsberettigede gaver for de som ikke har reservert seg mot det.

Innstillinger
ja