Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om innsyn i hva som er registrert om deg. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettsted.

Innstillinger
ja