Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger

Du kan i gitte tilfeller be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Opplysningene kan da lagres, men ikke brukes uten ditt samtykke. Du kan lese mer om denne rettigheten, og unntak fra regelen på Datatilsynets nettsted.
Innstillinger
ja