Rett til retting av personopplysninger

Dersom du mener at opplysningene våre er uriktige eller mangelfulle har du rett til å få dette rettet eller supplert med ytterlige opplysninger. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettsted.
Innstillinger
ja