Hvis du ringer oss

Hvis du ringer til Blindeforbundet vil ditt nummer vises på telefonen og lagres i logg sammen med tidspunkt for samtale i vårt telefonsystem.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater Blindeforbundet å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet.

Innstillinger
ja