Bilder, film, tekst og lyd

For at Norges Blindeforbund skal nå våre mål, på vegne av medlemmene, er vi avhengige av å formidle informasjon om synshemmedes hverdag, både til organisasjonen og publikum forøvrig. Gjennom bilder, artikler, filmsnutter og intervjuer, kan vi fortelle viktige historier som gir forståelse og forbedring for synshemmedes situasjon.

Historiene bruker vi i medlemsblad og eksternt blad, brosjyrer, nettsider, webradio og sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube). Vi publiserer ikke personopplysninger uten at det er innhentet samtykke fra den som blir avbildet/intervjuet/sitert.

Bilder og filmer oppbevares i arkiv som krever innlogging via pc, og er kun tilgjengelig for relevante avdelinger i Blindeforbundet som jobber med kommunikasjon/markedsføring.

Medlemsbladet Synspunkt sendes til Blindeforbundets medlemmer, men ligger også ute på nett. Bladet Alt om syn går til abonnenter, givere og er ofte bilag med andre magasiner. Det er inngått databehandleravtale med tredjepart som håndterer adresselister, slik at disse brukes ikke til noe annet enn det som det er inngått avtale om.

Henvendelser som kommer til Blindeforbundet gjennom våre organer blir besvart og slettet eller sendt videre til relevante saksbehandlere og slettet.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) og f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse, og samtykke der dette er nødvendig. Den berettigede interessen er gi et best mulig tilbud til de med synsutfordringer.

Vi er veldig takknemlige overfor alle som velvillig deler sine historier med oss og som vi får lov å videreformidle gjennom våre kanaler.

Innstillinger
ja