Spørreundersøkelser

For at Norges Blindeforbund skal nå våre mål, på vegne av medlemmene, er vi avhengige av å gjøre undersøkelser blant våre medlemmer. Gjennom disse undersøkelsene får vi helt avgjørende informasjon om situasjonen til synshemmede i Norge, som igjen gir oss et godt grunnlag til å forbedre denne situasjonen, der det er nødvendig.

Resultatene fra de aller fleste undersøkelsene vi gjør blir anonymisert, og vil ikke være personidentifiserbare. Dette gjør at vi kan gjennomføre undersøkelsene uten å innhente samtykke fra våre medlemmer. Vi vil allikevel informere våre medlemmer om det arbeidet vi gjør, gjennom våre kanaler, som f.eks. medlemsblader, facebook og radioZ. Dette for at medlemmene skal være så godt informert som mulig.

Hvis det viser seg at noen resultater ikke er mulig å anonymisere vil vi innhente samtykke fra de medlemmene det gjelder.

Det er bare Norges Blindeforbund som kan gjøre undersøkelser blant våre medlemmer, med utgangspunkt i vårt medlemsregister, uten å innhente samtykke først. Når vi gjennomfører disse undersøkelsene bruker vi nesten alltid et godkjent datainnsamlings- og analysebyrå, som gjør det på vegne av Norges Blindeforbund. Dette sikrer objektivitet, noe som igjen gjør at undersøkelsene blir tatt seriøst av de vi ønsker å påvirke. I vårt samarbeid med disse byråene vil vi alltid sørge for at de kun får den informasjonen de trenger, og at denne informasjonen blir slettet så fort undersøkelsen er gjennomført.

Norges Blindeforbund vet at det kan være belastende å være med i noen av våre undersøkelser. Derfor gjør vi bare undersøkelser som er nødvendige for å ivareta våre medlemmers interesser. Der det er mulig bruker vi samme undersøkelse til å få informasjon om flere av livsområdene til synshemmede i Norges.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) og f), som som tillater oss å behandle opplysningers om er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse, og samtykke der dette er nødvendig. Den berettigede interessen er gi et best mulig tilbud til de med synsutfordringer.

Innstillinger
ja