Jobbsøkere

Søker du jobb hos Blindeforbundet trenger vi ha behandle opplysninger om deg for å vurdere søknaden.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale jobbsøker er part i.
Innstillinger
ja