Bestilling av brosjyremateriell

På nettsiden kan du bestille brosjyremateriell ved å oppgi blant annet navn/virksomhetsnavn, kontaktperson, e-post, postadresse og telefonnummer. Vi behandler utsendingen av materiellet selv og deler ikke denne informasjonen med noen. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av brosjyremateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger slettes.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Innstillinger
ja