Nettstatistikk

Blindeforbundet bruker verktøyet Google Analytics til å utarbeide statistikk og forbedre informasjonstilbudet på nettsiden. Opplysningene som samles inn behandles i avidentifisert og aggregert form slik at det ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre

Innstillinger
ja