For foreldre

Her har vi samlet noen enkle konkrete råd og tips til foreldre

Råd til foreldre til synshemmede barn

 • Verdien av informasjon kan aldri overvurderes. Start alltid planlegging av overganger ( barnehage- skole etc) tidlig, gjerne 2 år før overgang skal finne sted.
 • Sørg for god informasjon til alle medelever og alle foreldre i klassen eller på klassetrinnet.
 • Vær aktiv når det gjelder invitasjoner hjem.
 • Bidra til å styrke ditt barns sosiale kompetanse.
 • Ha fokus på å avlære uvaner tidlig. Alt som kan oppfattes som stigmatiserende kan fort bli et hinder for inkludering.
 • Dersom du har du tid og overskudd, kan det å engasjere seg i FAU arbeid være både en flott mulighet for påvirkning og tidlig innsideinformasjon.

Alle foreldre

 • Vær aldri engstelig for å invitere synshemmede klassevenner hjem. Elevene vil selv sette sine begrensinger.
 • Husk at gode holdninger skapes rundt middagsbordet, snakk positivt om inkludering hjemme og om at «alle skal med.»
 • Ufarliggjør ting og situasjoner som er annerledes.
 • Vær en nyskjerrigper du også, spør om det du lurer på, enten til foreldre eller den sysnhemmede selv.
 • Du kan godt bruke ordene titte og se.

Nyttige lenker