For lærere

Denne siden gir lærere noen råd og tips til hvordan man best utnytter læringsmateriellet på dette nettstedet, samt gode generelle råd og ressurser til et godt læringmiljø.

Råd til lærere som skal ta i bruk nettstedet

 1. Videoen på forsiden er en fin introduksjon til temaet
 2. «På skolen» og «På fritiden» er slides som gir elever gode råd til hvordan man kan inkludere barn med synshemminger. Det er lagt opp til at elevene går gjennom disse, gjerne alene i eget tempo. På slutten av begge temane er det lagt inn en praktisk øvelse for to.
 3. Når elevene har gått gjennom temaene og øvelsene kan man ta quizen vår på Kahoot som hele klassen kan delta på. Den oppsummerer alt som er gjennomgått i presentasjonene og hjelper elevene til å huske hva de har gjennomgått.
 4. Det er også mulig å se nettsiden med synet til Petter og Tiril. Dette ligger tilgjengelig på forsiden under hver av presentasjonene. Dette er med på å skape forståelse for situasjonen til barn med synshemninger. Denne funksjonen er dessverre ikke tilgjengelig i Internet Explorer

Synssimulator - se med ulike øyesykdommer

Norges Blindeforbund har en egen app som gir synsfriske en mulighet til å danne seg et visst bilde av hvordan synsinntrykk kan oppfattes av mennesker med forskjellige øyesykdommer. Appen er gratis og kan lastes ned fra AppStore og Google Play. Søk etter Synssimulator.

Quiz

Når elevene har gått gjennom temaene og øvelsene kan man ta quizen vår på Kahoot! Kahoot!-quizen finner du her

Enkelte med nedsatt synsevne vil kunne ha problemer med å delta i en Kahoot!-quiz, da det kan være vanskelig å lese spørsmål og alternativer fra en storskjerm på avstand. Som et alternativ har vi laget den samme quizen i Google Forms. Denne quizen vil elevene kunne gjøre på egenhånd i eget tempo. Google Forms-quizen finner du her

Råd til skole og læringsmiljø.

 • Les høyt det du skriver på tavla
 • Unngå ord som «her» og «der» når du underviser eller forklarer.
 • Utfordre elevene på å bruke forklarende begrep. Det er uheldig å bruke ord som ding duppeditt kan fort bli meningsløse dersom de ikke blir forklart nærmere. 
 • Vend ansiktet mot den du prater med.
 • Bruk alltid navnet til den du snakker med.
 • La alle elever svare, ved først å si navnet sitt.
 • Gi rikelig rom for informasjon om det å være synshemmet i klassen, både fra foreldre og eleven selv. Utnytt både klasseromssituasjon og foreldremøter/ kontaktmøter.
 • La de andre elevene få prøve hjelpemidlene og forklar hvordan de brukes og hvordan de virker.
 • Gi elever med synsvansker de samme ansvarsoppgavene som de andre elevene.
 • Gode leseferdigheter er viktig for inkludering.
 • Bidra til styrket sosial kompetanse for den synshemmede eleven.
 • Det er skolen sitt ansvar å påse at alt nødvendig undervisningsmateriale til enhver tid foreligger i tilgjengelig format, slik som f.eks. i punktskrift eller storskrift. 
 • Punktmerking er viktig for punktskriftbrukere.
 • La også seende elever få taktile utfordringer innimellom.
 • Eventuell individuell undervisning bør foregå innefor rammene av klasseromsaktiviteter.
 • Bidra til ryddige omgivelser i klasserom og garderobesituasjon. Ingen liker å snuble i sekker, stoler eller støvler.
 • Alle ting må ha sin faste plass.
 • Bidra til at eleven blir fysisk kjent i omgivelsene, å kunne bevege seg fritt betyr mye for både trivsel og trygghet.
 • Hele skolen bør ha fokus på et godt tilgjengeleg og tilrettelagt innemiljø. ( universell utforming)
 • Vær obs på eventuell støy i klasserom og innemiljø.
 • Lær deg enkle ledsagingsteknikker slik at du kan bidra til trygg mobilitet for den synshemmede eleven.
 • Noen ganger kan det virke hensiktmessig å la den synshemmede eleven slippe inn i klasserommet et par minutter før de andre, for å unngå krevende garderobesituasjoner etc. Dette må selvsagt veies opp mot en eventuelle stigmatiserende effekt. Ingen liker å være annerledes.
 • Utdann gode og inkluderende trivselsledere.
 • Stimuler den synshemmede eleven til å bli med på fysiske aktiviteter. La barn og foreldre få sette begrensningene.
 • Stimuler klassemiljøet til felles aktiviteter for alle, eller i grupper på fritiden.

Materiell og kurs

Blindeforbundet tilbyr ulike typer materiell som feks blindfolds til undervisning. Vi gjør også besøk på skoler ved behov og arrangerer sosiale aktiviteter ol. Du kan lese mer om våre tilbud her. Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe.

Nyttige lenker

Barnehage

Opplæring i mobilitet:

Spesialkompetanse på utredning, undervisning og oppfølging:

Veiledere