Norges Blindeforbund betyr mye, for mange

Her finner du en oversikt over noen av våre viktigste satsninger. Din bedrifts bidrag og engasjement betyr også mye, for mange.

Barn og unge

Blinde og svaksynte barn er en viktig del av Norges Blindeforbund. Lydaviser, fritidsaktiviteter, møteplasser og kurs gir et verdifullt bidrag for barna og deres foreldre over hele landet. Sommerleirene for blinde og svaksynte barn er årets høydepunkt.

Blinde og svaksynte barn på sommerleir

Førerhunden - Ledsager og trofast venn

Førerhundene er nok det mest synlige symbolet på Blindeforbundets arbeid. Blindeforbundet driver egne førerhundskoler og avl som sikrer at det alltid finnes hunder med de egenskapene som kreves for at hunden skal fungere i rollen som førerhund.

Her får du vite mer om førerhunder og deres brukere.

Labradorvalp i blomstereng

Vi hjelper mennesker til å leve uten syn

Livet endrer seg når synet svikter. Vi har tilbud som hjelper mennesker tilbake i arbeid og til å leve et nytt liv i sitt eget hjem.En av tre eldre opplever å se så dårlig at de ikke klarer seg uten tilrettelegging og hjelpemidler. For denne gruppen er det kun Blindeforbundet som har et profesjonelt og komplett tilbud, det finnes ikke noe offentlig alternativ.

Blind mann foran skjerm med forstørrelse

Synet er den viktigste sansen vi har og det drives en utstrakt forskningsaktivitet for å løse gåtene bak de forskjellige synsrelaterte sykdommene. Norges Blindeforbund deltar i en rekke forskningsprosjekter og er en viktig pådriver for dette arbeidet i Norge. Forskning koster, og Blindeforbundet har et eget forskningsfond som skal bidra til at forskningsmiljøene får kapital til å iverksette og utvikle prosjekter som kan hindre eller kurere blindhet.