Førerhundarbeid

Ønsker du å støtte Norges Blindeforbund ved å bli fast førerhundvenn vil det si det samme som at du støtter førerhundarbeidet vårt. Her kan du lese mer om hvilket arbeid vi gjør, og hvorfor du bør støtte førerhundarbeid.

Din støtte går til: 

  • Opplæring: Vi lærer opp folk til å bli gode førerhundtrenere. 
  • Oppfølging: Vi gir førerhundbrukere støtte og oppfølging på hjemstedet

Fordeler ved å bli førerhundvenn

Hvis du er Førerhundvenn og støtter med minimum 900 kroner i året, får du en synsforsikring som gjelder ved tap av synet ved ulykke og utbetaler inntil cirka 900.000 kroner (10G.) Du vil også motta jevnlig informasjon om vårt førerhundarbeid. 

Du kan stole på oss

Vårt innsamlingsarbeid følger strenge etiske regler og retningslinjer og vi garanterer deg at vår innsamlingspraksis følger norske lover.
Les mer om din trygghet og våre etiske regler her. 

Du kan få skattefradrag når du gir din støtte til Norges Blindeforbund.