iCare/internasjonalt arbeid

Ved å støtte iCare gir du penger til vårt internasjonale arbeid hvor vi blant annet jobber med å forebygge og behandle blindhet i utviklingsland.