Slik blir midlene brukt

Kakediagram, omgitt av bilder: Slik blir midlene brukt. 3 av 4 kroner som vi bruker, må vi samle inn selv. Slik brukte vi midlene i 2021. Takk til alle som støtter vår sak! Kakestykke 45,8 % Inspirasjon Læring Mestring Bilde av undervisning med iPad: Bildetekst: Har tatt tilbake hverdagen. I 2021 deltok over 1000 synshemmede på kurs ved Blindeforbundets syn- og mestringssentre. Der lærte vi å ta tilbake hverdagen vår. Dette året måtte vi lære på nye måter og tok i bruk digitale plattformer. Bilde av en gutt som klapper en sau: Bildetekst: Har gjort ting vi aldri trodde vi skulle gjøre. Nesten 400 barn, unge og familiemedlemmer deltok på morsomme samlinger og turer. Mer enn noen gang var det herlig å være sammen. Bilde av en gruppe eldre på kurs, jublende med hendene i været. Bildetekst: Akseptere et synstap. Synshemmede og pårørende får hjelp til å forstå og påbegynne aksepteringsprosessen knyttet til synstapet. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er 70 år, men flertallet er mellom 80 og 90 år. Kakestykke 2,1 % Forskning Bilde av en øyelege med en pasient i en undersøkelsessituasjon. Bildetekst: Håp om en bedre fremtid. Det ble brukt omlag 6 millioner kroner til forskning relatert til øyehelse. Det gir oss håp om en bedre fremtid. Kakestykke 4,6 % Førerhund Bilde av en førerhund i arbeid på en sykkelvei, sammen med gående og en syklist. Bildetekst: Frihet på fire bein. Førerhunden er en fantastisk hjelper. Derfor har vi bygget ny førerhundskole i Ås. Kakestykke 11,1 % Internasjonalt Bilde av en kvinne som blir lyst i øynene av en øyelege. Begge er mørke i huden og har munnbind. Bildetekst: Kan se igjen. Til tross for pandemi har våre prosjekter utført flere ti-talls tusen øyekonsultasjoner og over 14 000 øyeoperasjoner. Kakestykke 16,1 % Informasjon og kamp for likestilling. Bilde av Trygve Slagsvold Vedum og generalsekretær Per Inge Bjerknes under Arendalsuka 2021. Bildetekst: Tro på et mer inkluderende samfunn. Politisk påvirkning gir oss gjennomslagskraft i kampsaker. Kakestykke 20,3 % Lokalt arbeid. Bilder: Mann som snakker i telefon. Bildetekst: Hjelp der vi bor. Ansatte og synshemmede hjelpere i alle fylker ringer og kommer gjerne på besøk. De gir råd og tips, og lytter til våre behov. Personer som sitter på gressbakke, tursituasjon. Bildetekst: Samhold og opplevelser. Over hele landet møtes vi til treff og turer i regi av fylkes- og lokallagene.

Slik blir midlene brukt
Klikk for full størrelse… Størrelse:: 893.6 KB