Lokalt arbeid

Med lokalt arbeid mener vi i Norges Blindeforbund lokal Synsvenn. Her kan du lese mer om det å være lokal Synsvenn og hvorfor du bør støtte dette formålet.

Ønsker du å støtte til Norges Blindeforbund ved å gi til lokalt arbeid?

Som lokal Synsvenn kommer dine penger synshemmede i ditt nærmiljø til gode. 

Du støtter synshemmede i ditt lokalmiljø med blant annet: 

  • Hjemmebesøk: Blindeforbundets egne oppsøker nye synshemmede i deres eget hjem.
  • Lydaviser: Synshemmede mottar ferske lydaviser hvor man får vite om hva som skjer i lokalsamfunnet.
  • Informasjon og opplæring: De får god informasjon om hva man har krav på, hvilke hjelpemidler som kan forenkle hverdagen og hvilke kurs de kan gå.
  • Sosiale aktiviteter: Alle får tilbud om å bli med på sosiale og meningsfylte aktiviteter sammen med andre i samme situasjon.
  • Muligheten til politisk påvirkning: Gjennom fylkeslagene/lokalt arbeid kan synshemmede bli hørt av lokale politikere i saker som berører dem. 
  • Førerhundtrening: For de som trenger det finnes lokale treningsopplegg for førerhundbrukere.  

 

Fordeler ved å bli lokal Synsvenn

Hvis du er lokal Synsvenn og støtter med minimum 900 kroner i året, får du en synsforsikring med på kjøpet. Den gjelder ved tap av ulykke og utbetaler inntil 900 680 kroner (10G.) Du vil også motta jevnlig informasjon om vårt lokale arbeid.


Du kan stole på oss

Vårt innsamlingsarbeid følger strenge etiske regler og retningslinjer og vi garanterer deg at vår innsamlingspraksis følger norske lover. 
Les mer om din trygghet og våre etiske regler her.

Du kan få skattefradrag når du gir din støtte til Norges Blindeforbund.