Synshemmedes aksjonsuke 2019

I år setter vi fokus på tilgjengelighet til apper. Dette er viktig da 9 av 10 synshemmede bruker smartteknologi.


Bilde av mange forskjellige ikoner til apper

Synshemmede bruker smarttelefon

Mange er ikke klar over at blinde og svaksynte bruker smarttelefoner, nettbrett og PC. Derfor bestemte vi oss for å kartlegge hvor vanlig bruken er, og hva slags apper synshemmede bruker mest. En undersøkelse gjennomført av Opinion viser at 83 prosent av de spurte bruker e-post på mobilen ukentlig. 82 prosent bruker mobilen til å surfe på nett, mens 76 prosent bruker den til å sjekke sosiale medier. Så å si alle under 60 år bruker Vipps.

Bilde av skjermen på en iPhone. Tekst på skjermen er blant annet VoiceOver

Slik fungerer det

Det burde ikke være overraskende at det i 2019 finnes muligheter for synshemmede å bruke smartteknologi. I de fleste smarttelefoner ligger det funksjoner som gir mulighet for tale. For eksempel kan alle som har iPhone aktivere det som kalles voiceover. Da får man mulighet til ekstra forstørring av tekst og opplesing av teksten med en kunstig stemme. Stemmen leser opp med det språket som teksten er skrevet i.

Mange kjenner sikkert til dikteringsmulighetene som i iPhone heter Siri, en funksjon som mange synshemmede bruker både for å lese inn tekst og for å styre telefonen.
Likevel får vi stadig tilbakemeldinger som viser det motsatte. Alt fra genuint interesserte som lurer på hvordan blinde får med seg hva som står i tekstmeldinger, til de som tror det er en bløff når vi lager filmer der vi viser hvordan teknologien fungerer.

Grafikk: Mobiltelefon med tekstbokser der det står Chatte, surfe, handle og vippse.

Å bruke masse tid på apper som ikke fungerer med tale eller forstørring er utrolig irriterende! Når det skjer gjentatte ganger øker det opplevelsen av å være utestengt.

Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund
Mobiltelefon som ligger på et bord.

Lovpålagt å tilrettelegge appene

Dessverre er det ikke alle apper som er like lette for synshemmede å bruke, men app-utviklerne er faktisk lovpålagt å gjøre de universelt utformet.Med andre ord, tilrettelagt på en måte som gjør at alle kan bruke appen.

I undersøkelsen peker de spurte på en rekke apper som de ikke kan, eller synes er vanskelig å bruke. Det er Difi som fører tilsyn med dette i Norge, og kan ilegge bøter til alle som ikke følger reglene.

Hvordan bruker synshemmede sjekke-apper? (Synstolket)

Test av utvalgte apper

Vi har fått firmaet MediaLT til å gjennomføre tester av noen utvalgte apper for oss. Nedenfor kan du lese utdrag av testene, eller laste ned testrapporten i sin helhet i word-format her.

Messenger

Generelt om tilgjengelighet i appen:
Facebook Messenger brukes av mange blinde og svaksynte. Kjernefunksjonaliteten fungerer forholdsvis bra med hjelpeteknologi, men det er absolutt en hel del tilgjengelighetsutfordringer. Erfaringsmessig oppstår det også nye problemer i forbindelse med oppdateringer, og det kan ta lang tid å få rettet slike tilgjengelighetsproblemer.


iOS-versjonen: Terningkast 4
Android-versjonen: Terningkast 4

Bilde av terning der siden med fire vender opp.

RuterReise

Generelt om tilgjengelighet i appen:

Både iOS og Android versjonen av RuterReise kan brukes med skjermleser, skjermforstørrer, tastatur og annen hjelpeteknologi. Det er gjort lite for å optimalisere brukeropplevelsen, men appene følger langt på vei lovpålagte krav. Begge appene oppdateres regelmessig, og i forbindelse med slike oppdateringer har det skjedd mange ganger (også nylig) at tilgjengeligheten ødelegges. Dette kan tyde på at Ruter ikke prioriterer brukertesting og/eller eksperttesting av tilgjengelighet i forbindelse med alle oppdateringer.

iOS-versjonen: Terningkast 5

Bilde av terning der siden med fem vender opp

Android-versjonen: Terningkast 4

Bilde av terning der siden med fire vender opp.

TV2 Sumo

Generelt om tilgjengelighet i appen

TV2 Sumo er en app med stort forbedringspotensial i forhold til universell utforming. I omtalene har vi kun tatt med eksempler på tilgjengelighetsfeil. En detaljert evaluering av tilgjengelighet hadde utvilsomt medført flere feil (dvs. vi har også funnet ting som ikke er tatt med). Selv om appen er langt fra optimal kan også skjermleserbrukere få noe ut av den: gitt at de lærer seg kontroller uten alternativ tekst og en del kronglete workarounds. TV2 Sumo kan ikke brukes med tastatur på iPhone (dette har vi dessverre ikke fått testet på Android).

iOS-versjonen: Terningkast 2

Bilde av en terning der siden med to vender opp

Android-versjonen: Terningkast 3

Bilde av en terning der siden med tre vender opp

Vipps

Generelt om tilgjengelighet i appen:

Både iOS og Android versjonen av Vipps kan brukes med skjermleser, skjermforstørrer, tastatur og annen hjelpeteknologi. Tilgjengeligheten i appen har blitt bedre i nye versjoner, og tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen tyder på at dette er en app som fungerer bra for synshemmede.

iOS-versjonen: Terningkast 5
Android-versjonen: Terningkast 5

Bilde av terning der siden med fem vender opp

Digipost

Generelt om tilgjengelighet i appen:

iOS-versjonen av Digipost kan brukes med skjermleser, skjermforstørrer, tastatur og annen hjelpeteknologi. Rent funksjonelt er dette den enkleste appen i vår gjennomgang, og vi antar at det har blitt stilt krav til universell utforming av appen. For oss er det derfor veldig overraskende at Android-versjonen av appen ikke fungerte med skjermleser, dvs. den viktigste funksjonen fungerte ikke: åpne dokumenter.

iOS-versjonen: Terningkast 5

Bilde av terning der siden med fem vender opp
Android-versjonen: Terningkast 2

Bilde av en terning der siden med to vender opp

SAS

Generelt om tilgjengelighet i appen:

SAS-appen er ikke bra med hensyn til tilgjengelighet. Med skjermleser på iOS klarte vi ikke å gjennomføre en bestilling. Med Android fikk vi bestilt billett, men avkryssingsfelt ble ikke lest opp og det er derfor vanskelig å gjøre tilleggsvalg. Skjermleserbrukere må huske, få seende hjelp eller ta sjansen på å avkrysse for at de godtar retningslinjene før bestilling.

iOS-versjonen: Terningkast 2

Bilde av en terning der siden med to vender opp
Android-versjonen: Terningkast 3

Bilde av en terning der siden med tre vender opp

Svippr

Generelt om tilgjengelighet i appen:

Appen er sånn midt på treet i forhold til tilgjengelighet. Med skjermleser får du gjennomført bestillinger, men det trekker litt ned i en app med såpass lite funksjonalitet at det tross alt er en del tilgjengelighetsproblemer.

iOS-versjonen: Terningkast 4
Android-versjonen: Terningkast 4

Bilde av terning der siden med fire vender opp.

Sbanken

Generelt om tilgjengelighet i appen:

Sbanken har neppe et godt innarbeidet system for å sikre tilgjengelighet. I forbindelse med oppdateringer har det gang på gang oppstått store problemer for skjermleserbrukere. Den versjonen som er ute nå er ikke så «hakkanes gal», men Sbanken imponerer ikke.

iOS-versjonen: Terningkast 4

Bilde av terning der siden med fire vender opp.
Android-versjonen: Terningkast 3

Bilde av en terning der siden med tre vender opp

Bilde av en rusten kjetting

Nyttige lenker

Norges Blindeforbunds Ungdoms logo

Gjør Instagram tilgjengelig for synshemmede

Norges Blindeforbunds ungdomsorganisasjon tok Instagram fatt og har fått flere organisasjoner og kjente instagramprofiler til å begynne å synstolke bildene sine. Dette kan gjøres enkelt ved å trykke rediger på bildet som er lagt ut og legge til alternativ tekst. Den teksten som blir lagt til vil kun bli lest opp for dem som benytter seg av lyd på mobilen. Den alternative teksten som blir lagt til skal forklare bildet så godt som mulig. Ved at flere gjør dette vil Instagram bli mer tilgjengelig for flere.

Flere av organisasjonene og de kjente profilene har delt informasjon om hvordan du kan synstolke dine bilder og gjøre Instagram mer tilgjengelig.

Kan synshemmede bruke smarttelefon? (Synstolket)

Kan synshemmede bruke Vipps? (Synstolket)