Synshemmedes aksjonsuke 2020

Ledelinjer: Helt nødvendig og bra for alle - få på plass ledelinjer der folk ferdes!


Person med hvit stokk, på vei ned en trapp. I bunnen er det oppmerksomhetsfelt.

Årets temaet er ledelinjer

Hvert år arrangerer vi synshemmedes aksjonsuke der vi fokuserer på et tema som er viktig i synshemmedes hverdag.

I år er temaet ledelinjer og ledende elementer i bygg og uteområder. Disse bidrar til at alle, inkludert blinde og svaksynte, finner svar på disse essensielle spørsmålene, hvor er jeg, hvor skal jeg eller hvordan kommer jeg dit?

Riktig utformede ledelinjer styrker fremkommeligheten og viser vei. På denne måten økes kvaliteten på bygg og uteområder for alle som ferdes der.

Vi har stoppet tilfeldige mennesker på gaten i Oslo, for å finne hva de vet om ledelinjer.

Mer om ledesystemer

Sørg for at alle finner fram!

Ledesystemer (dvs. ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, varselfelt m.m.) er del av et internasjonalt språk som bidrar til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle – også blinde og svaksynte.

Ledelinjer

Ledelinjer er en eller flere kunstig lagte linjer, lagt i lengderetningen, for å lede personer fra ett punkt til et annet. Ledelinjer må:

 • være taktile (følbare) og godt synlige
 • ha fri passasje på begge sider av ledelinjene så synshemmede ikke møter hindringer

Ledefelt

Ledefelt er en klart avgrenset gangsone som er enkel å følge. Ledefelt skal:

 • ha et tydelig skille fra omgivelsene, både taktilt og synlig
 • være fri for hindringer som søppelkasser, blomster, osv.
 • ha en tydelig taktil og synlig markering (annet materiale) ved informasjonspunkt og ved retningsendring
 • oppmerksomhetsfelt

Oppmerksomhetsfelt gir informasjon om knutepunkt eller viktige punkt langs gangbanen. F.eks. heis, møterom, bunnen av trapp, osv.
•oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller strukturendring i underlaget.

Varselfelt (farefelt)

Varselfelt er et taktilt knoppefelt med god kontrast til omgivelsene som varsler at område foran deg er potensielt farlig. Varselfelt skal:

 • være taktile og veldig godt synlig
 • legges i hele objektets bredde (f.eks. toppen av trapp)

Trapper

Trapper har potensiale for stor skade. De må derfor ha:

 • varselsfelt på toppen, en trappetrinns bredde før øverste trinn
 • oppmerksomhetsfelt i bunn
 • trappeneser som er svært godt synlig
 • gelender som starter minst 30 cm før trappen

Her kan du laste ned denne teksten i pdf-format.  

Les mer om kravene på www.blindeforbundet.no

Medieoppslag

Her legger vi fortløpende ut mediesaker vi finner. Mange av sakene står på trykk i avisenes papirutgave, eller ligger bak betalingsmur på nett. Mange nettaviser tilbyr for tiden rimelige prøveabonnement i en periode, så er du nysgjerrig så sjekk om avisen tilbyr dette.

Aviser:

TV:

Radio: