Lovpålagt å tilrettelegge appene

Dessverre er det ikke alle apper som er like lette for synshemmede å bruke, men app-utviklerne er faktisk lovpålagt å gjøre de universelt utformet.Med andre ord, tilrettelagt på en måte som gjør at alle kan bruke appen.

I undersøkelsen peker de spurte på en rekke apper som de ikke kan, eller synes er vanskelig å bruke. Det er Difi som fører tilsyn med dette i Norge, og kan ilegge bøter til alle som ikke følger reglene.

nei
Mobiltelefon som ligger på et bord.
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja