Slik fungerer det

Det burde ikke være overraskende at det i 2019 finnes muligheter for synshemmede å bruke smartteknologi. I de fleste smarttelefoner ligger det funksjoner som gir mulighet for tale. For eksempel kan alle som har iPhone aktivere det som kalles voiceover. Da får man mulighet til ekstra forstørring av tekst og opplesing av teksten med en kunstig stemme. Stemmen leser opp med det språket som teksten er skrevet i.

Mange kjenner sikkert til dikteringsmulighetene som i iPhone heter Siri, en funksjon som mange synshemmede bruker både for å lese inn tekst og for å styre telefonen.
Likevel får vi stadig tilbakemeldinger som viser det motsatte. Alt fra genuint interesserte som lurer på hvordan blinde får med seg hva som står i tekstmeldinger, til de som tror det er en bløff når vi lager filmer der vi viser hvordan teknologien fungerer.

nei
Bilde av skjermen på en iPhone. Tekst på skjermen er blant annet VoiceOver
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja