Let's Get going!

Et fantastisk samarbeidsprosjekt

Seksjon lokalt arbeid og Ole Petter Anfinsen skapte i november 2015 «Get going», som gikk igjennom nåløyet til ExtraStiftelsen og ble det største Extra-prosjektet via Norges Blindeforbund i 2016.

Get going et ukentlig, lavterskel gruppetreningstilbud for blinde og svaksynte. Treningsperioden vil være fra september til desember. Tilbudet skal skape en varig livsstilsendring for den enkelte deltaker ved å bedre helsen, øke mobiliteten og skape et større felleskap. Hvert deltakende fylke har tildelt  fra 1 til 2 personlige trenere, som sammen gjennomfører en ukentlig felles treningsøkt med deltakerne. Ved oppstart  settes  individuelle målsetninger sammen med trenere, og helsegevinsten måles underveis. Treningen skal bestå av enkle øvelser som deltakerne kan videreføre selv når prosjektet er avsluttet. Det vil også bli kostholdsveiledning og opplæring i hvordan få et sunnere og bedre kosthold i hverdagen og hvordan man selv kan lage sunn mat. 

Mange svaksynte og blinde har utfordringer med å trene og være fysisk aktiv på egen hånd. Å finne frem på et helsestudio eller delta i organiserte treningsaktiviteter som ikke er tilrettelagt kan være en utfordring. De personlige trenerne i «Get going» vil få utdanning i hvordan de på best mulig måte skal formidle til personer med synsnedsettelse så alle deltakerne får best mulig utbytte av treningen.

Vi er allerede godt i gang og i 2017 har vi med oss Finnmark, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder, Aust-Agder, Hedmark ,Vestfold, Akershus, Østfold og Møre og Romsdal.  

Med oss på laget har vi Akademiet for Personlig Trening, Prehabtrening, Naprapatkontoret og Dr. Jo Inge Myhre, som er noen av landets ledende eksperter innen helse.

Og hvorfor stiller disse opp? Jo, de stiller opp fordi de ønsker å være med å bidra, skape forandring, og alle har som mål å skape et bedre og sunnere Norge. Og Get going er et prosjekt som skal gjøre nettopp dette, og være en mulighet for å komme i form, for alle de som i dag ikke er aktive eller har troen på at de kan være det.  

Har dere spørsmål, eller ønsker å vite mer om hvordan dere eller deres bedrift kan engasjere dere i Get going, ta kontakt med prosjektleder Ole Petter Anfinsen på eller ring 918 46 909.

Let's Get going!

 

Takk til Fotograf Heidi Kierulf og stylist Jon Lundemoen

Vår fotograf og stylist