Er du bekymret for om du kan beholde jobben du er i, eller kanskje lurer du på om du skal bytte jobb?

I så fall kan karriereverksted være noe for deg!

Rehabiliteringsavdelingen i Norges Blindeforbund står som arrangør, og karriereverkstedet foregår på Hurdal syn- og mestringssenter.

For å komme ut i jobb er det viktig å være bevisst på kompetansen din og hvilke ressurser du har. Det er lurt å sette seg konkrete mål og lage en plan.  Våre mentorer kan hjelpe deg med dette. Mentorene er personer med nedsatt syn som er i arbeid. De hjelper deg med å finne ut hva du er god til, hvilke egenskaper du har og hva du kan tenke deg å gjøre. Deretter jobber du med å sette deg et mål, og hvordan du kan nå målet.

Hvem kan være med? Kriteriet for deltagelse er at du har nedsatt syn.

Karriereverkstedet er gratis og Norges Blindeforbund refunderer reiseutgifter.

Har du spørsmål om karriereverkstedet, eller ønsker å melde deg på, kontakter du:

Gry Berg, tlf 23 21 50 00, 
E-post: gry.berg@blindeforbundet.no 
eller Åste Lunder Norem
E-post: astelunder.norem@blindeforbundet.no

nei
Bilde av Gry Berg
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja